Glamour Filter – Thêm hiệu ứng quyến rũ cho bức ảnh

Glamour Filter là một trong những dịch vụ chuyển tiếp thẳng để thêm hiệu ứng quyến rũ cho bức ảnh. Với sự trợ giúp của miễn phí này, bạn có thể làm cho mình trông quyến rũ hơn khi nhìn vào ảnh. Để sử dụng phần mềm này, bạn cần upload ảnh của bạn, và điều chỉnh hiệu ứng bằng cách sử dụng thanh trượt. với sự giúp đỡ của thanh trượt, bạn có thể điều chỉnh mức độ bão hòa, thiết lập biểu đồ, phần mềm miễn phí này bổ sung thêm các tác dụng quyến rũ thực sự cần thiết cho các bức ảnh của bạn và nâng cao hình ảnh của bạn.

Download:

http://www.idimager.com/downloads/freeware/Glamour.exe

Bài viết liên quan