Google cho phép dùng Hangouts không cần tài khoản, tách mảng điện toán đám mây khỏi công ty

Google sẽ chuyển toàn bộ những dịch vụ đám mây của họ ra khỏi công ty để biến nó thành một công ty độc lập, trực thuộc quyền quản lý của Alphabet. Công ty này sẽ do cựu CEO VMWare Diane Greene lãnh đạo. Ngoài ra, công ty mới chưa được đặt tên này sẽ mua lại một công ty khởi nghiệp của Diane Greene: Bebop. Bebop là nền tảng phát triển tối ưu hóa cho việc xây dựng và bảo trì các ứng dụng doanh nghiệp.

google-20-11

Các dịch vụ đám mây của Google bao gồm Google for Work, các nền tảng Cloud Platform và đặc biệt là Google Apps (, , , …)

Trong một diễn biến khác, Google quyết định cho người dùng sử dụng dịch vụ chat video, gọi điện, hội thảo từ xa Hangouts mà không cần phải sử dụng tài khoản Google. Tuy vậy, có vẻ như bạn sẽ chỉ có thể tham gia một cuộc họp được người khác tạo sẵn chứ không thể tự tạo cuộc họp mới.

Theo Tinhte

Bài viết liên quan