Google đã cho phép lập trình viên Trung Quốc bán ứng dụng trên Google Play

thông báo đã cho phép các lập trình viên bán những ứng dụng tính phí cho những người sử dụng trên 130 quốc gia qua Play Store.

Đây là cơ hội để những lập trình viên Trung Quốc chia sẻ ứng dụng với hàng triệu người sử dụng Android trên toàn thế giới bằng cách xây dựng những ứng dụng mất phí hoặc cho phép mua hàng trong ứng dụng. Trước đây các lập trình viên chỉ có thể kiếm tiền bằng cách cho đăng quảng cáo trong ứng dụng vì chỉ được phép chia sẻ những ứng dụng miễn phí trên Google Store.

tin-tuc-21-11-4

Đây là một tin tốt cho những người lập trình ứng dụng trên di động tại Trung Quốc, tuy nhiên theo Techcrun, các lập trình viên vẫn chưa được phép chia sẻ các ứng dụng mất phí cho thị trường Trung Quốc trên do một số lý do kiểm duyệt. Họ phải triển khai ứng dụng lên một kho ứng dụng thứ ba để những ứng dụng này đến được với thị trường Trung Quốc.

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan