Google Drive cập nhật có thể gửi nhiều file và chia sẻ giao diện mới

đã vừa tung ra bản cập nhật ứng dụng (lưu trữ trực tuyến) dành cho thiết bị Android. Bản cập nhật lần này giúp bạn có thể tải về và gửi đi nhiều file cùng một lúc.

Cùng với đó, giao diện Sharing cũng có một bộ mặt mới. Bạn giờ có thể chia sẻ một văn bản với nhiều người cùng một lúc, nó cũng lưu giữ tất cả thẻ đia chỉ của những người đã từng một lần được sử dụng để đảm bảo không có ai bị bỏ sót.

google-29-6-2Đồng thời, bạn cũng có thể giữ và kích hoạt menu cuộn (roll-over menu) để gán các quyền như sửa chữa, bình luận hay đơn giản chỉ là xem. Bản cập nhật ứng dụng Drive của Google rồi cũng sẽ đến với tất cả mọi người. Vì vậy, nếu nó chưa đến với bạn, cũng đừng mất kiên nhẫn, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Theo XHTT

Bài viết liên quan