Google Fit, tập hợp các hàm API cho phép nhiều app và thiết bị chia sẻ dữ liệu sức khỏe với nhau

Fit là một nền tảng nhằm giúp sắp xếp và theo dõi tất cả mọi dữ liệu liên quan đến sức khỏe. Những dữ liệu này được thu thập từ các thiết bị đeo được cũng như nhiều cảm biến sinh trắc học khác.

Lập trình viên có thể sử dụng Fit để truy cập vào hồ sơ sức khỏe người dùng (tức sử dụng dữ liệu từ một ứng dụng/thiết bị khác), từ đó đưa ra những lời khuyên trong việc tập luyện, chẩn đoán bệnh, gợi ý về chế độ dinh dưỡng… Tất nhiên người dùng sẽ phải cho phép các app chia sẻ dữ liệu với nhau thì tính năng này mới hoạt động. Các bạn lưu ý rằng đây chỉ là một bộ các hàm lập trình , tương tự như HealthKit của Apple, không phải một thiết bị vật lý thực thụ. Google hiện đang làm việc với nhiều đối tác để giúp thiết bị của họ tương với tốt hơn với Fit, trong đó có Nike, Adidas, Withings, RunKeeper, Basis. Phiên bản thử nghiệm của Fit sẽ xuất hiện trong vài tuần tới.

google-fit-26-6

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan