Google+ thay đổi cách hiển thị liên kết, giống với Facebook

Cách hiển thị mới giúp nội dung chia sẻ chi tiết và kích thích click hơn.

Hiện tại khi chia sẻ liên kết trên mạng xã hội Google+ bạn sẽ thấy một sự thay đổi nhỏ nhưng hữu ích. Hình ảnh hiển thị ở liên kết có khung to hơn, chiều ngang rộng tối đa và phía dưới gồm phần tiêu đề, đường dẫn, mô tả ngắn.

Cách hiển thị này giúp người dùng tích cực click vào các liên kết, đồng thời hiển thị nội dung đầy đủ hơn so với trước đây. Thay đổi này giống với hiển thị mà Facebook đang áp dụng.

Trước đây khi chia sẻ liên kết trên Google+, đường link chỉ hiển thị ảnh đại diện nhỏ ở góc trái, tiêu đề chữ màu xanh và gạch chân. Những liên kết chia sẻ trong tuần này trở đi sẽ áp dụng hiển thị mới, các liên kết cũ không được đồng bộ mà vẫn sử dụng giao diện trước đó.

Theo: Genk

Bài viết liên quan