gPhotoShow Pro – Tạo Screensaver trình chiếu ảnh

Chương trình GPhotoShow Pro 6.0.1 cho phép bạn tích hợp các file .bm, .jpg, .gif vào các slide show trong screensaver của bạn. Đưa thêm các file nhạc MIDI, .wav và .mp3 sẽ làm cho screensaver của bạn hấp dẫn hơn.
gPhotoShow Pro cho phép bạn tạo ra trình chiếu các hình ảnh cá nhân  và có thể chơi được như là bảo vệ màn hình hoặc chia sẻ như chương trình độc lập. exe

Download:

http://www.gphotoshow.com/files/gpsprosetup.exe

Bài viết liên quan