GSA SEO Indexer – Google index website của bạn nhanh nhất

Với GSA SEO Indexer, bạn có thể index website bằng các công cụ như Google hoặc Bing chỉ trong vài phút mà trước đây phải đợi vài ngày hay thậm chí vài tuần.

Phương thức này rất phổ biến người làm việc và chuyên gia SEO bằng việc publish trang web của bạn tới nhiều dịch vụ whois và website thống kê cũng như công cụ tìm kiếm thông qua một vài backlink.

Mặc dù những link được tạo ra này nhìn chung là link động (chúng không hiển thị với một số người trình duyệt trang web đó), bạn vẫn có thể hưởng lợi từ loại hình đệ trình này vì trang web sẽ được hiển thị trong tất cả các file và database đã được kiểm tra bằng các công cụ tìm kiếm như Google.

này cũng có thể trình nhiều URL/Domain cùng thời điểm trong trường hợp bạn có nhiều hơn một index. Có hơn 1400 website nơi mà website của bạn có thể được publish cùng với này (50 trong phiên bản demo) chỉ trong một thời gian ngắn.

Download:

http://seo-indexer.gsa-online.de/download/seo_indexer.exe

Bài viết liên quan