HCM – 09/07/2011 – Quản trị mạng Linux Advanced

Trang bị cho học viên những kỹ thuật nâng cao để có thể xây dựng và quản trị hệ thống mạng phức tạp với độ sẵn sàng cao (24×7) hoàn toàn trên nền Linux hoặc tích hợp chung với Microsoft Windows.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Đã hoàn tất khóa học Linux LPI tại Nhất Nghệ hoặc có kiến thức tương đương

CHỨNG NHẬN

Tham dự trên 80% số buổi học và hoàn tất đồ án cuối khóa, học viên được cấp chứng nhận hoàn tất khoá học của Nhất Nghệ Academy

THỜI LƯỢNG – HỌC PHÍ

Khoá học 2 tháng, tuần 3 buổi, 2giờ/ buổi
Học phí: 2 triệu. Học phí đã bao gồm tài liệu (sách in, Ebooks)

MÔI TRƯỜNG HỌC

» 100% thời gian học trực tiếp trên Lab hiện đại.
» Thực hành thêm giờ miễn phí (Thứ Hai, Tư, Sáu; 12h30 -15h30).
» Giảng viên là những kỹ sư giàu kinh nghiệm thực tế – đã từng phụ trách kỹ thuật cho các ISP lớn tại Việt Nam
» Học theo giáo trình chính thức của LPI và các tài liệu Lab bổ sung bằng tiếng Việt do Nhất Nghệ biên soạn.

NỘI DUNG HỌC CHI TIẾT

1. Tích hợp windows và linux

Mục đích:
+ Xây dựng máy chủ File server Linux sử dụng dịch vụ Samba, tích hợp vào AD
+ Tích hợp Linux DNS vào AD

2. Open VPN

Mục đích: Triển khai dịch vụ Open VPN cho phép các client truy cập mạng Lan từ xa.

3. Apache

Mục đích:

+ Triển khai web server
+ Xây dựng web thực tế: cài đặt và cấu hình forum
+ Web hosting: xây dựng nhiều web site trên cùng một server theo các cơ chế: Name-Base Virtualhosting và IP-Base Virtualhosting
+ Web SSL – truy cập web thông qua Certificate
+ Phân tích, thông kê Weblog: sử dụng  Awastats, JAWStats và Webalizer thống kê số lượng khách truy cập, danh mục truy cập, IP,..trình bày dưới dạng đồ thị và bảng.

4. Mail server

Mục đích:
+ Xây dựng máy chủ mail sử dụng Postfix
+ Cài và cấu hình Dovecot, SquirrelMail hỗ trợ client truy cập mail thông qua các giao thức POP, IMAP, HTTP.
+ Chứng thực thông qua SSL
+ Cài đặt các plugins
+ Phòng chống Antispam và Antivirus
+ Mail hosting sử dụng Postfix
+ Mysql, cho phép tạo điạ chỉ mail cho nhiều doanh nghiệp.

5. High Availability with MySQL Replication

Xây dựng hệ thống có tính sẵn sàng cao

Mục đích:
– Xây dựng cơ chế đồng bộ CSDL sử dụng 2 server Mysql đảm bảo an toàn dữ liệu
– Trển khai ứng dụng web móc nối database từ Mysql
– Xây dựng master-master replication

6. LVS via Direct Routing

Mục đích:
– Xây dựng mô hình Web Servers Load Balacing & Failove. Hỗ trợ ứng dụng web cho các doanh nghiệp lớn, triển khai web trên nhiều server, các máy chủ web được cân bằng tải thông qua máy NBL-Master và máy dự phòng NBL-Slave

7. High Availability with Block Level Replication – failover

Mục đích:
– Xây dựng mô hình Đồng bộ database theo cơ chế DRBD – stands for Distributed Replicated Block Device hỗ trợ Failove
– Xây dựng web server móc nối data trên Mysql

8. High Availability with MySQL Cluster

Mục đích:
+ Triển khai hệ thống Mysql Cluster với chi phí thấp nhất (không sử dụng thiết bị storage), hỗ trợ tính sẵn sàng dữ liệu ở mức cao nhất (<3s). Các máy storage node1, storage node2 đóng vai trò lưu trữ database, các máy Mysql node1 Mysql node2 cài đặt mysql truy xuất database trên 2 máy storage node1, storage node2.

9. Failover load balancer

Mục đích:
– Xây dựng mô hình kết hợp web load balancer và database load balancer. Thực hiện việc cân bằng tải cho các máy chủ web1 và web2 tông qua 2 máy lb01, lb02. Các maý chủ Mysql node1, Mysql node2 được cân bằng tải thông qua các server lbdb1, lbdb2.

10. Firewall
11. Database
+ Quản lý Mysql
+ Cài và cấu hình Oracle 11g

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
Địa chỉ: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3 9322 735 – (08) 3 9322734
Email: info@nhatnghe.com
Website: http://www.nhatnghe.com

Bài viết liên quan