TP. HCM – 11/06/2014 – Lập trình viên công nghệ Java

Mục tiêu:

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình để xây dựng các loại ứng dụng.
 • Trang bị cho học viên những kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên sâu để vận dụng xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh theo hướng đối tượng, đa dạng hóa các thể hiện giao diện và các xử lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần.
 • Rèn luyện phong cách lập trình, kỹ năng làm việc nhóm… Giúp học viên làm quen với môi trường làm việc tại các công ty .

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 6 tháng, 3 giờ x 2 buổi/1 tuần.
 • Tổng số giờ: 120 giờ.
 • Học phí: 6.400.000 VNĐ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu).

Đối tượng:

 • Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình.
 • Sinh viên khoa CNTT ở các trường ĐH, CĐ.

Nội dung khóa học:

 • Tổng quan ngôn ngữ lập trình Java, môi trường phát triển ứng dụng.
 • Các kiểu dữ liệu cơ sở.
 • Thiết kế và xử lý giao diện.
 • Truy xuất tập tin.
 • Mảng và các thao tác trên mảng.
 • Lập trình hướng đối tượng.
 • Sử dụng dịch vụ – network.
 • Collection và Generic.
 • Lớp lồng cấp Inner Class.
 • Làm việc với XML.
 • Truy xuất .
 • Design Pattern – xây dựng cấu trúc hiệu quả cho ứng dụng.
 • Giới thiệu J2EE – phát triển ứng dụng phân tán, kiến trúc đa tầng.
 • Giao thức Web: Network, , .
 • Servlet – chuyển giao trực tiếp các dịch vụ Web đến trình duyệt.
 • JSP – Java Server Page.
 • Mô hình MVC (Model – View – Controller).
 • Ứng dụng mô hình MVC với JSP và Servlet.
 • Mô hình Spring MVC.
 • Mô hình Java Persist và Hibernate.
 • Mô hình EJB – Enterprise JavaBeans.
 • Session Bean.
 • Message Driven Bean.
 • Entity Beans.
 • Ngôn ngữ truy vấn Java Persistence (JPQL).
 • Tích hợp các plugin (Facebook, Google, Twitter…) vào website.
 • Tích hợp editor vào trang Web.
 • trong EJB.
 • Bảo trì website.
 • Triển khai website lên các ứng dụng server như Tomcat EJB, Jboss…

Phần mềm sử dụng

 • .0.
 • Eclipse (plugin Windows Builder Pro).

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai các loại ứng dụng khác nhau.
 • Sử dụng Design Pattern để tạo cấu trúc tốt cho ứng dụng.
 • Xây dựng và triển khai ứng dụng Win với J2SE; ứng dụng Web với J2EE, Servlet và mô hình MVC, MVC Spring.
 • Áp dụng công nghệ EJB, Tomcat EJB, JBoss…
 • Làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.
 • Lập trình có phong cách, có tư duy.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan