HCM – 16/09/2011 – Quản trị mạng MCTS – MCITP: SA 2008+ Security + Messaging

MCTS – MCITP: SA 2008+ Security + Messaging

* Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2008

* Xây dựng và quản trị hệ thống Email cho doanh nghiệp từ qui mô nhỏ đến qui mô rất lớn

* Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực “An Ninh

* Vượt Qua Các Kỳ Thi Quốc Tế Do Microsoft Tổ Chức Để Nhận Chứng Chỉ “MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) và MCITP: SA (Microsoft Certified IT Professional System Administrator) có Giá Trị Toàn Cầu.
BẰNG CẤP – CHỨNG CHỈ

Hoàn tất khóa học, Học viên đủ khả năng thi đạt các chứng chỉ Quốc Tế:
– MCTS – Active Directory
– MCTS – Network Infrastructure
– MCTS – Exchange Server 2010
– MCTS – ForeFront Integrated Security
– MCITP: SA

* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Prometric)

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học.

NỘI DUNG HỌC – THI

1. Mạng Căn Bản &
Các mô hình network, mô hình OSI
Giới thiệu các thiết bị Mạng
Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp…)

Thực hành bấm cable UTP
Windows 7
2.
Exam 70-646 : Windows Server 2008 , Server Administrator
(Quản trị hệ điều hành máy chủ)
* 6430B: Planning for Windows Server 2008 Servers
* 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows
3.
Exam 70-640: Windows Server 2008 Active Directory , Configuring
(Quản trị hệ điều hành máy chủ)
* 6425B: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Service
*
6426B: Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory
*
6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
4.
Exam 70-642: Windows Server 2008 Applications Infrastructure , Configuring
(Cơ sở hạ tầng Mạng, Mạng WAN)
* 6421A: Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
*
6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
5.
Exam 70-157: Forefront Integrated Security
(Tường lửa)
* Install and Configure Forefront Threat Management Gateway
6.
Exam 70-662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
(Quản trị hệ thống Messaging qui mô lớn)
* 0135A: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010
* Course 5051: Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007
7.

Tăng cường
Chuyên đề Quản Trị Hệ Thống Mạng Doanh Nghiệp

Network Load Balancing & Clustering
VPN Gateway to Gateway/Client Over xDSL
Mail Server Online/Offline
LAB CUỐI KHÓA :Tổng hợp kiến thức: Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

» Đã học Tin học văn phòng
» Đã học Anh ngữ ở chương trình phổ thông

MÔI TRƯỜNG HỌC LÝ TƯỞNG

» 100% thời gian học trực tiếp trên phòng Lab tiêu chuẩn Quốc tế (Máy cấu hình cao: Đáp ứng các cao cấp như Windows 7 , Exchange 2010…; màn hình LCD 17”)
» Thực hành thêm giờ không hạn chế (12h30-15h30;Thứ Hai đến Thứ Bảy),miễn phí.
» Do các MCT ( Microsoft Certified Trainer ) giàu kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy.
» Học theo giáo trình chính thức của Microsoft (Microsoft Official Curriculum-MOC), tăng cường giáo trình thực hành do Nhất Nghệ biên soạn: sách và phim tất cả các môn học.

THỜI LƯỢNG – HỌC PHÍ

» Thời Lượng: 6 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi – Lớp cấp tốc 3 tháng, tuần 6 buổi, 2 giờ/buổi.
» Học Phí: 4.000.000. Giảm 20% cho Học Viên MCSA

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

» Ôn tập và cập nhật kiến thức định kỳ 3 buổi / tuần
» Hỗ trợ kỹ thuật vô thời hạn: Trực tiếp tại phòng hỗ trợ kỹ thuật, qua điện thoại, remote control …
» Học viên được hỗ trợ để đạt kết quả cao trong các kỳ thi Quốc Tế.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
Địa chỉ: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3 9322 735 – (08) 3 9322734
Email: info@nhatnghe.com
Website: http://www.nhatnghe.com

Bài viết liên quan