HCM – 17/02/2104 – Kỹ thuật lập trình C & Cấu Trúc Dữ Liệu

Mục tiêu

– Cung cấp các kiến thức căn bản và chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C
– Cung cấp các kiến thức về Cấu trúc dữ liệu

Thời gian học & Học phí

– Thời gian học: 3 tháng học liên tục, 3 giờ 15′  x 3 buổi/tuần
– Tổng số tiết: 128 tiết học trực tiếp trong phòng máy
– Học phí: 2.200.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)

Đối tượng học

– Khóa học được thiết kế dành cho những người chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập trình
– Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C
– Riêng HV nào đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C thì có thể bỏ qua Môn 1

Nội dung khóa học

Môn 1: Lập trình với C căn bản (64 tiết)

– Các khái niệm cơ bản
– Kiểu dữ liệu cơ sở: Biến, hằng, biểu thức và các hàm thư viện C chuẩn
– Các câu lệnh rẽ nhánh:  if, switch
– Các câu lệnh lặp : for, while, do … while
– Hàm
+ Khai báo và gọi hàm
+ Hàm kiểu void và con trỏ
+ Cách truyền tham số cho hàm, …
– Mảng một chiều
+ Khai báo và khởi tạo mảng một chiều
+ Nhập xuất mảng một chiều
+ Con trỏ và mảng một chiều, …
– Mảng hai chiều
+ Khai báo và khởi tạo mảng hai chiều
+ Nhập xuất mảng hai chiều
+ Con trỏ và mảng hai chiều, …
– Chuỗi ký tự
+ Khai báo và khởi tạo chuỗi
+ Các hàm nhập chuỗi và một số hàm thao tác trên chuỗi
– Cấu trúc
+ Khai báo kiểu cấu trúc
+ Mảng cấu trúc
– Khởi tạo và nhập xuất cấu trúc
– Con trỏ
+  Biến con trỏ và khai báo biến con trỏ
+ Các thao tác trên con trỏ
+ Con trỏ không kiểu, con trỏ kép
+ Con trỏ và mảng, con trỏ và chuỗi
+ Cấp phát vùng nhớ động

Môn 2: C nâng cao và Cấu trúc dữ liệu (64 tiết)

-Tập tin
– Đệ quy
+ Hàm đệ quy
+ Hoạt động của một chương trình có cài đặt đệ quy
– Danh sách kề
– Danh sách liên kết
+ Danh sách liên kết đơn, kép
+ Đặc điểm của danh sách liên kết
– Ngăn xếp
+ Cài đặt ngăn xếp theo kiểu kế tiếp
+ Cài đặt ngăn xếp theo kiểu liên kết
+ Ứng dụng của ngăn xếp
– Hàng đợi
+ Cài đặt hàng đợi theo kiểu kế tiếp
+ Cài đặt hàng đợi theo kiểu liên kết
+ Ứng dụng của hàng đợi

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học :

Học viên sẽ có khả năng:

– Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C
– Lập trình cấu trúc dữ liệu
– Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C
– Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng

Liên hệ

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38 351 056 – số nội bộ 111 (chương trình A-B-C) hoặc 221, 222 (những chương trình khác)

Cơ sở 2: 357 Lê Hồng Phong, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thọai:  08 38 337 980 – số nội bộ 111, 222

Bài viết liên quan