HCM -17/02/2014 – Kỹ thuật Replication trên SQL Server 2012

Mục tiêu

Cung cấp cho học viên các kỹ thuật đồng bộ gồm Snapshot, Transactional, Peer to Peer

Thời gian học & Học phí

– Thời gian học: 3 tuần
– Tổng số giờ: 21 giờ (≈ 28 tiết), học trực tiếp trong phòng máy
– Học phí: 990.000đ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)

Đối tượng

– Học viên phải có kiến thức cơ sở về CSDL quan hệ và đã có làm việc với hệ quản trị MS SQL Server
.0 with Service Pack 1 trở lên
– Microsoft SQL Server 2012 Developer/ Enterprise Edition

Nội dung khóa học

Tổng quan về đồng bộ

– Ý nghĩa thực tế của đồng bộ
– Các thành phần trong việc đồng bộ
– Các kiểu đồng bộ

Các mô hình đồng bộ

– Mô hình một Publisher và một hay nhiều Subscriber
– Mô hình nhiều Publisher và một Subscriber
– Mô hình nhiều Publisher và đồng Subscriber
– Mô hình nhiều Subscriber và cho phép cập nhật
– Mô hình Peer-to-Peer

Cài đặt đồng bộ

– Cài đặt Distribution
– Cài đặt Snapshot Replication
– Cài đặt Transactional Replication
– Cài đặt Merge Replication

Peer-to-Peer Replication

– Chuẩn bị cài đặt
– Tiến hành cài đặt

Giám sát và tối ưu hóa việc thực hiện đồng bộ

– Tiện ích Replication Monitor
– Tiện ích Performance Monitor
– Sử dụng các hàm Replication DMW
– Sử dụng thủ tục hệ thống sp_replcounters

Kết quả đạt được sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

– Hiểu được ý nghĩa các mô hình đồng bộ và tình huống ứng dụng phù hợp.
– Hiểu các thành phần,ý nghĩa và vai trò của các server trong việc đồng bộ
– Thiết lập được các mô hình đồng bộ, cài đặt và vận hành các mô hình này trên các server
– Giám sát và tối ưu hóa việc thực hiện đồng bộ.

Liên hệ

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38 351 056 – số nội bộ 111 (chương trình A-B-C) hoặc 221, 222 (những chương trình khác)

Cơ sở 2: 357 Lê Hồng Phong, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thọai:  08 38 337 980 – số nội bộ 111, 222

Bài viết liên quan