HCM – 25/06/2011 – Quản trị mạng CCNP (TSHOOT)

Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho ứng cử viên có thể thao tác chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả nhất. Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp; đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống.

Chương trình TSHOOT tại VNPro

1 Giới thiệu chương trình TSHOOT:

Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho ứng cử viên có thể thao tác chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả nhất. Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp; đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống.

Khóa học Switch (642 – 832) là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

2 Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

Lập kế hoạch và văn bản hóa các thao tác bảo trì được thực hiện trong mạng doanh nghiệp.
Phát triển quy trình xử lý sự cố giúp nhận dạng và giải quyết các vấn đề trong mạng phức tạp.
Lựa chọn các công cụ hỗ trợ tốt nhất trong việc xử lý sự cố và duy trì hoạt động của hệ thống.
Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng chuyển mạch.
Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng định tuyến.
Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong cơ sở hạ tầng mạng .
Xử lý các sự cố và đảm bảo hoạt động cho hệ thống.

3 Chứng chỉ

Tổng quan về khóa học

Lập kế hoạch cho việc bảo trì các hệ thống mạng phức tạp
Lựa chọn các công cụ và ứng dụng phục vụ việc bảo trì và xử lý sự cố
Xây dựng quy trình xử lý sự cố cho hệ thống mạng doanh nghiệp
Bảo trì và xử lý các sự cố trong mạng chuyển mạch campus
Bảo trì và xử lý sự cố liên quan khi sử dụng các giải pháp định tuyến
Bảo trì và xử lý sự cố liên quan khi sử dụng các giải pháp bảo mật hệ thống mạng
Bảo trì và xử lý sự cố trong các hệ thống mạng doanh nghiệp phức tạp
Xử lý các sự cố về hiệu suất hoạt động trên hệ chuyển mạch
Xử lý các sự cố liên quan đến mạng wireless
Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ VoIP
Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ Video
Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ Multicast
Xử lý các sự cố phát sinh khi sử dụng tính năng NAT và PAT
Xử lý các sự cố liên quan đến giao thức DHCP
Xử lý các sự cố liên quan đến IPv6, OSPFv3 và RIPng

TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO

149/1D Ung Văn Khiêm, P. 25, Q.Bình Thạnh
Phone: (08) 35124257
Fax: (08) 35124314
Email: vnpro@vnpro.org

Bài viết liên quan