HCM – Tháng 10 – Lắp ráp cài đặt hệ thống máy tính và mạng

• Lắp rắp và cài đặt một hệ thống hoàn chỉnh

• Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xử lý sự cố … • Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì phòng Net; phòng Games; Wifi-Coffe; Mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ
• Trang bị kiến thức nền tảng về để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng

 

Bằng cấp – Chứng chỉ:

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận “Lắp Ráp Cài Đặt Hệ Thống Máy Tính và Mạng” (Computer System and Network Essential) của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT NHẤT NGHỆ – Sở Khoa Học Công Nghệ
Nội dung khóa học:

Phần 1: Lắp ráp – Cài Đặt – Các Trình Tiện Ích

– Cấu trúc máy tính
– Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh
– Phân chia – Quản lý Đĩa Cứng
– Cài đặt Hệ Điều Hành và Driver cho Thiết bị
– Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng
– CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa BOOT …
– Sử dụng các lệnh cơ bản của Windows (Windows Command Line)

Phần 2: Quản trị hệ thống (System Admin)

– Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng
– TCP/IP – IP ADDRESS
– Quản Trị Local User và Local Group
– Quản Trị và sử dụng Local Policy
– Quản Lý Phân Quyền – Chia sẻ Tài Nguyên (SHARE Permission)
– Quản Lý Phân Quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)

Phần 3: Văn Phòng

– Cách Đăng ký và sử dụng INTERNET Mail
– Cấu hình kết nối và chia sẻ đường truyền INTERNET
– Cài đặt – Quản trị dịch vụ DHCP
– Cài đặt – Hệ Thống Wireless
– Cài đặt chương trình Anti-Virus trên Hệ Thống Mạng

Điều kiện theo học:

• Đã học Tin học văn phòng
• Đã học Anh ngữ ở chương trình phổ thông

Môi trường học:

• 100% thời gian học trực tiếp trên phòng Lab tiêu chuẩn Quốc tế
• Thực hành thêm giờ miễn phí (Thứ Hai, Tư, Sáu hoặcThứ Ba, Năm, Bảy; 12h30 – 15h30)
• Giáo trình hướng dẫn chi tiết và Phim minh họa thao tác.
• Giảng viên có bằng cấp cao, tận tâm, giàu kinh nghiệm thực tế.
Thời lượng – Học Phí:

• Thời Lượng: 2 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi – Lớp cấp tốc 1 tháng, tuần 6 buổi, 2 giờ/buổi
• Học Phí: 1,000,000 VNĐ, đã bao gồm tài liệu Lab và CDs
Hỗ trợ 200,000Đ cho Học viên đăng ký chương trình Quản Trị Mạng MCSA.Giảm 20% HP cho lớp sáng

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
Địa chỉ: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3 9322 735 – (08) 3 9322734
Email: info@nhatnghe.com
Website: http://www.nhatnghe.com

Bài viết liên quan