HCM – Tháng 6 – Quản trị mạng Linux

Linux đang ngày càng phát triển với sự ủng hộ đông đảo của cộng đồng IT và được coi là đối thủ lớn của Microsoft. Do có thừa hưởng những đặc tính của Unix, hệ điều hành Linux đặc biệt ổn định, có khả năng đa nhiệm, đa người dùng và dễ tiếp cận với đa số mọi người bằng mã nguồn mở, tương thích với các máy cầu hình thấp và giao diện đồ họa thân thiện như Windows cùng khả năng hỗ trợ những tiện ích như Microsoft Office, cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp MySQL và nhiều tính năng khác như mail, chat, truy cập Web… để kết nối mạng Internet.

Ngoài ra, do đặc tính mã nguồn mở, Linux có giá thành và cơ chế bản quyền rất linh động nên thường được các doanh nghiệp chọn làm giải pháp thay thế cho hệ thống Windows đang sử dụng hiện nay.

Để đáp ứng cho các nhu cầu chuyên gia cao cấp Linux trong tương lai, chúng tôi đã đưa ra chương trình Linux đến các học viên nhằm giúp các bạn có điều kiện sẵn sàng cho các thách thức về công nghệ trên những hệ thống Sun Microsystems’s Solaris, Hewlett-Packard’s HP-UX, IBM’s AIX UNIX và yêu cầu khắc khe của nhà tuyển dụng.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Trang bị các kiến thức và kỹ năng về thiết bị cho hệ điều hành Linux

Hiểu rõ về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của Linux OS

Cài đặt Linux OS trên các máy trạm làm việc

Cài đặt và cấu hình các dịch vụ Linux OS trên máy chủ

Vận hành và quản trị Linux cơ bản trên nền CLI (giao diện dòng lệnh)

Cấu hình các tính năng trên hệ Linux

Cài đặt các ứng dụng phổ thông trên hệ điều hành Linux

BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ

Trung tâm BKNET cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc.
Trung tâm hỗ trợ học viên các tài liệu ôn tập và hướng dẫn chi tiết trong kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế

Nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ CompTIA’Linux+ các bạn có thể đăng ký tham gia thi tại các trung tâm khảo thí nào của Prometric hoặc VUE trên toàn cầu để nhận chứng chỉ Quốc tế của Comptia cấp, chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn.

Mã môn thi :XK0-002

Số lượng câu hỏi: 98

Thời gian làm bài: 90 phút

Điểm đạt: 675 (điểm tối đa là 900)   

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Chapter 1  Introduction to Linux

Understand the purpose of an operating system
Outline the key features of the Linux operating system
Describe the origins of the Linux operating system
Identify the characteristics of various Linux distributions and where to find them
Explain the common uses of Linux in industry today

Chapter 2  Preparing for Linux Installation

Describe common types of hardware and their features
Obtain the hardware and software information necessary to install Linux

Chapter 3  Linux Installation and Usage

Install Red Hat Fedora Linux using good practices
Outline the structure of the Linux interface
Enter basic shell commands and find command documentation
Properly shut down the Linux operating system

Chapter 4  Exploring Linux Filesystems

Understand and navigate the Linux directory structure using relative and absolute pathnames
Describe the various types of Linux files
View filenames and file types
Use shell wildcards to specify multiple filenames

Chapter 5  Linux Filesystem Management

Explain the function of the Filesystem Hierarchy Standard
Use standard Linux commands to manage files and directories
Find files and directories on the filesystem
Understand and create linked files

Chapter 6  Linux Filesystem Administration

Identify the structure and types of device files in the /dev directory
Understand common filesystem types and their features
Mount and unmount floppy disks to and from the Linux directory tree
Mount and unmount CD-ROMs to and from the Linux directory tree
Create hard disk partitions

Chapter 7  Advanced Installation

Describe the types and structure of SCSI devices
Identify default IRQs, I/O addresses, and DMAs
Explain how Plug-and-Play can be used to assign configuration to peripheral devices
Explain how APM and ACPI can be used to control power to peripheral devices

Chapter 8  Working with the BASH Shell

Redirect the input and output of a command
Identify and manipulate common shell environment variables
Create and export new shell variables
Edit environment files to create variables upon shell startup

Chapter 9  System Initialization and X Windows

Summarize the major steps necessary to boot a Linux system
Configure the LILO and GRUB boot loaders
Dual boot Linux with the Windows OS using LILO, GRUB, and NTLOADER
Understand how the init daemon initializes the system at boot time into different runlevels

Chapter 10  Managing Linux Processes

Categorize the different types of processes on a Linux system
View processes using standard Linux utilities
Illustrate the difference between common kill signals

Chapter 11  Common Administrative Tasks

Set up, manage, and print to printers on a Linux system
Understand the purpose of log files and how they are administered
Create, modify, manage, and delete user and group accounts using command-line and graphical utilities

Chapter 12  Compression, System Backup, and Software Installation

Outline the features of common compression utilities
Compress and decompress files using common compression utilities
Perform system backups using the tar, cpio, and dump commands
View and extract archives using the tar, cpio, and restore commands

Chapter 13  Troubleshooting and Performance

Describe and outline common troubleshooting procedures
Identify good troubleshooting practices
Effectively troubleshoot common hardware-related problems
Effectively troubleshoot common software-related problems

Chapter 14  Network Configuration

Describe the purpose and types of networks, protocols, and media access methods
Understand the basic configuration of TCP/IP

Chapter 15  Configuring Network Services and Security

Identify and configure common network services
Configure routing and firewalls
Describe the different facets of Linux security
Increase the security of a Linux computer
Outline measures that can be used to detect a Linux security breach

Summary ComTIA Linux+

CompTIA Linux+ : Question & Answer
Guiding for the International CompTIA Linux+ Exam

BACH KHOA NETWORK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Add: 74B Quang Trung St. – Go Vap  Dist. – HCMC, Tax: 0302636585
Tel: 08. 3842 1911 – 3842 1912    -:- Fax: 08. 3842 1676
Email: bknet@mangbachkhoa.net  -Website: www.bknet.com.vn
Office: 4th Floor, 01 Pho Quang St., Tan Binh Dist.  HCMC
Tel: 08. 3842 1848    – Fax: 08. 3842 1676

Bài viết liên quan