HCM – Tháng 7 – Quản trị mạng CCNA

CCNA là viết tắt của Cisco Certified Network Associate. Đây là một chứng chỉ về quản trị hạ tầng mạng cơ bản trong hệ thống các chứng chỉ của Cisco. * CCNA cung cấp những kiến thức nền tảng giúp bạn học tiếp lên những chứng chỉ cao hơn trong hệ thống của Cisco là CCNP và CCIE I.GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CCNA

CCNA là viết tắt của Cisco Certified Network Associate. Đây là một chứng chỉ về quản trị hạ tầng mạng cơ bản trong hệ thống các chứng chỉ của Cisco.
CCNA cung cấp những kiến thức nền tảng giúp bạn học tiếp lên những chứng chỉ cao hơn trong hệ thống của Cisco là CCNP và CCIE

II. THỜI GIAN HỌC

4 tháng.
03 buổi/tuần

III. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Sinh viên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông
Những người làm công tác trong các tổ chức, doanh nghiệp
Các bạn yêu thích công việc quản trị mạng

IV. ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Biết cách sử dụng Internet
Biết sử dụng HĐH

V.KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Nắm vững kiến thức về mạng căn bản.
Nắm vững về địa chỉ IP, IP Subnetting, VLSM, CIDR.
Phân biệt IPv4 và IPv6, cấu hình hệ thống mạng sử dụng IPv6.
Phân biệt đặc điểm của từng loại cable mạng và mục đích sử dụng, thành thạo trong việc bấm cable đúng chuẩn.
Nắm vững về nguyên lý hoạt động của các loại mạng LAN, Wireless LAN, WAN.
Xây dựng và cấu hình hệ thống mạng Wireless.
Thiết kế và triển khai mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Triển khai các kỹ thuật cơ bản trên các thiết bị của Cisco: Port security, 802.1X, SSH, encryption
Hiểu rõ về đặc điểm của các loại định tuyến: Static routing, dynamic routing, classfull routing protocol, classless routing protocol.
Nắm vững về nguyên lý hoạt động và thành thạo trong việc cấu hình các giao thức định tuyến: static route, dynamic route (RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP).
Nắm vững nguyên lý hoạt động và cấu hình VLAN (Virtual LAN), Inter-VLANs routing, VTP ( VLAN Trunking protocol), STP (Spanning Tree Protocol).
Nắm vững về nguyên lý hoạt động và thành thạo trong việc cấu hình ACL ( Access Control List): Standard ACL, Extended ACL,
Nắm vững về nguyên lý hoạt động và thành thạo trong việc cấu hình DHCP, DHCP Relay trên Cisco Router.
Nắm vững về nguyên lý hoạt động và thành thạo trong việc cấu hình NAT ( Network Address Translation): Static NAT, Dynamic NAT, PAT ( Port Address Translation).
Phân biệt đặc điểm và cấu hình các công nghệ WAN: PPP (Point-to-Point protocol), PPP Authentication (PAP, CHAP), Frame-Relay.

VI. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Tự tin vượt qua kỳ thi quốc tế CCNA

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. ICND1 – CCENT

Part I. Networking fundamentals

Chapter 1.Introduction to network concepts
Chapter 2. The TCP/IP and OSI networking models
Chapter 3. Fundamentals of LANs
Chapter 4. Fundamentals of WANs
Chapter 5. Fundamentals of IP addressing and routing
Chapter 6. Fundamentals of TCP/IP transport, application, and security

Part II. LAN Switching

Chapter 7. Ethernet LAN switching concepts
Chapter 8. Operating Cisco Lan switches
Chapter 9. Ethernet switch configuration
Chapter 10. Ethernet switch troubleshooting
Chapter 11. Wireless LANs

Part III. IP Routing

Chapter 12. IP addressing and Subnetting
Chapter 13. Operating Cisco router
Chapter 14. Routing protocol concepts and configuration
Chapter 15. Troubleshooting IP routing

Part IV. Wire-area Networks

Chapter 16. WAN concepts
Chapter 17. WAN configuration

2. ICND2-CCNA

Part I. LAN switching

Chapter 1. Virtual LANs
Chapter 2. Spanning Tree Protocol
Chapter 3. Troubleshoot LAN Switching
Chapter 4. IP Routing: static and connected routes
Chapter 5. VLSM and Route summrization
Chapter 6. IP Access control lists
Chapter 7. Troubleshoot IP routing

Part III. Routing protocols configuration and troubleshooting

Chapter 9. OSPF
Chapter 10. EIGRP
Chapter 11. Troubleshooting Routing Protocols

Part IV. Wide-Area networks

Chapter 12. Point-to-point WANs
Chapter 13. Frame Relay concepts
Chapter 14. Frame Relay configuration and troubleshooting
Chapter 15. Virtual Private Networks

Part V. Scaling the IP address space

Chapter 16. Network Address Translation
Chapter 17. IP version 6

Liên hệ:

Trung Tâm Đào Tạo Chuyên Gia Mạng Quốc Tế Newstar

Số 95, Đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TpHCM.

Tel : (08) 2246  7337 – Fax : (08) 5409 4019 – Email : info@newstar.vn

Bài viết liên quan