HCM – Tháng 7 – Quản trị mạng MCITP SA

Microsoft Certified IT Professional Server Administrator I. Mục tiêu khóa học

– Đào tạo bạn trở chuyên gia trên môi trường Microsoft Windows, có kiến thức vững chắc, thành thạo kỹ năng quản trị hệ thống mạng như:

o Thiết kế, cài đặt và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN theo công nghệ mới của Microsoft dựa trên các hệ điều hành , Windows Server 2008.

o Có đầy đủ kiến thức để xây dựng hệ thống domain, triển khai các dịch vụ mạng trên nền tảng window server 2008 như DHCP, DNS, FTP, Web server…và các kỹ thuật mạng cao cấp như NPS, NAP, VPN, IPv6…

– Trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng để dự thi lấy chứng chỉ MCITP SA của Microsoft có giá trị toàn cầu.

– Giúp bạn tự tin, có đầy đủ kiến thức để làm việc cho các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

II. Thời gian

– 3 tháng – 3 buổi/tuần

III. Đối tượng học viên

– Những người muôn trở thành chuyên gia quản trị mạng Microsoft cho các tổ chức, công ty trong và ngoài nước.

– Những sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học muốn trang bị thêm kiến thức quản trị hệ thống mạng Microsoft.

– Những người đang công tác cho các công ty, tổ chức, doanh nghiệp… muốn củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng quản trị hệ thống mạng Microsoft

– Những người muốn dự thi lấy chứng chỉ MCTS, MCITP SA của Microsoft.

– Những người muốn nâng cao lợi thế khi xin việc trong lĩnh vực quản trị mạng.

IV. Điều kiện theo học

– Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

– Có kiến thức cơ bản về IT

V. Khả năng đạt được sau khóa học

– Kết thúc khóa học học viên có đủ kiến thức và trinh độ để tư vấn thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống mạng trên nền tảng window server 2008

– Trở thành chuyên gia quản trị mạng Microsoft

– Có đủ kiến thức để dự thi lấy chứng chỉ MCTS, MCITP SA của Microsoft

– Có nhiều cơ hội hợp tác, làm việc với các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước

VI. Cam kết chất lượng

– Chương trình đào tạo luôn được cập nhật mới theo chuẩn Microsoft

– Đội ngũ giảng viên có trình độ, chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tế và được cấp chứng nhận quốc tế bởi các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực CNTT trong và ngoài nước: Microsoft, Cisco…

– Được học lại miễn phí khi không vượt qua kỳ thi quốc tế

– Được các giảng viên tận tình giúp đỡ, xử lý các vấn đề thực tế khi có nhu cầu.

VII. Nội dung khóa học

– Module 01: 70-640: Configuring Window Server 2008 Active Directory

o   Chapter 1:Installation Active Directory on window server 2008

o   Chapter 2:Administration Users, Groups, Computers

o   Chapter 3:Group Policy Infrastructure and settings

o   Chapter 4:Configuring Authentication

o   Chapter 5:Integrating Domain Name System with AD DS

o   Chapter 6:Configuring Domain Controller

o   Chapter 7:Sites, Forests, Domains Replication

o   Chapter 8:Active Directory Lightweight Directory Services

o   Chapter 9:Active Directory Certificate Services and PKI

o   Chapter 10:Active Directory Right Management Services

o   Chapter 11:Active Directory Federation Services.

– Module 02: 70-642: Configuring Window Server 2008 Network Infrastructure

o   Chapter 1:Understanding and configuring IPv4 and IPv6

o   Chapter 2:Configuring Name Resolution

o   Chapter 3:Configuring DNS Zone Infrastructure

o   Chapter 4:Creating DHCP Infrastructure

o   Chapter 5:Configuring IP Routing

o   Chapter 6:Protecting Network Traffic with IPSec

o   Chapter 7:Configuring window firewall and Network Access Protection

o   Chapter 8:Monitoring Computers

o   Chapter 9:Managing Software Updates, Files and Printers

– Module 03: 70-646: Window Server 2008 Administration

o   Chapter 1:Installing, Upgrading and Deploying Window Server 2008

o   Chapter 2:Configuring Network Connectivity

o   Chapter 3:Active Directory and Group Policy

o   Chapter 4:Application Servers and Services

o   Chapter 5:Terminal Services and Application and Server Virtualization

o   Chapter 6:Configuring File Servers

o   Chapter 7:Window Server 2008 Management, Monitoring and Delegation

o   Chapter 8:Patch Management and Security

o   Chapter 9:Remote Access and Network Access Protection

o   Chapter 10:Certificate Services and SAN

o   Chapter 11:Clustering and High Availability

o   Chapter 12:Backup and Recovery

Liên hệ:

Trung Tâm Đào Tạo Chuyên Gia Mạng Quốc Tế Newstar

Số 95, Đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TpHCM.

Tel : (08) 2246  7337 – Fax : (08) 5409 4019 – Email : info@newstar.vn

Microsoft Certified IT Professional Server Administrator

I. Mục tiêu khóa học

–       Đào tạo bạn trở chuyên gia quản trị mạng trên môi trường Microsoft Windows, có kiến thức vững chắc, thành thạo kỹ năng quản trị hệ thống mạng như:

o   Thiết kế, cài đặt và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN theo công nghệ mới của Microsoft dựa trên các hệ điều hành Windows 7, Windows Server 2008.

o   Có đầy đủ kiến thức để xây dựng hệ thống domain, triển khai các dịch vụ mạng trên nền tảng window server 2008 như DHCP, DNS, FTP, Web server…và các kỹ thuật mạng cao cấp như NPS, NAP, VPN, IPv6…

–       Trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng để dự thi lấy chứng chỉ MCITP SA của Microsoft có giá trị toàn cầu.

–       Giúp bạn tự tin, có đầy đủ kiến thức để làm việc cho các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

II. Thời gian

–      3 tháng – 3 buổi/tuần

III. Đối tượng học viên

–       Những người muôn trở thành chuyên gia quản trị mạng Microsoft cho các tổ chức, công ty trong và ngoài nước.

–       Những sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học muốn trang bị thêm kiến thức quản trị hệ thống mạng Microsoft.

–       Những người đang công tác cho các công ty, tổ chức, doanh nghiệp… muốn củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng quản trị hệ thống mạng Microsoft

–       Những người muốn dự thi lấy chứng chỉ MCTS, MCITP SA của Microsoft.

–       Những người muốn nâng cao lợi thế khi xin việc trong lĩnh vực quản trị mạng.

IV. Điều kiện theo học

–      Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

–      Có kiến thức cơ bản về IT

V. Khả năng đạt được sau khóa học

–       Kết thúc khóa học học viên có đủ kiến thức và trinh độ để tư vấn thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống mạng trên nền tảng window server 2008

–       Trở thành chuyên gia quản trị mạng Microsoft

–       Có đủ kiến thức để dự thi lấy chứng chỉ MCTS, MCITP SA của Microsoft

–       Có nhiều cơ hội hợp tác, làm việc với các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước

VI. Cam kết chất lượng

–       Chương trình đào tạo luôn được cập nhật mới theo chuẩn Microsoft

–       Đội ngũ giảng viên có trình độ, chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tế và được cấp chứng nhận quốc tế bởi các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực CNTT trong và ngoài nước: Microsoft, Cisco…

–       Được học lại miễn phí khi không vượt qua kỳ thi quốc tế

–       Được các giảng viên tận tình giúp đỡ, xử lý các vấn đề thực tế khi có nhu cầu.

VII. Nội dung khóa học

–       Module 01: 70-640: Configuring Window Server 2008 Active Directory

o   Chapter 1:Installation Active Directory on window server 2008

o   Chapter 2:Administration Users, Groups, Computers

o   Chapter 3:Group Policy Infrastructure and settings

o   Chapter 4:Configuring Authentication

o   Chapter 5:Integrating Domain Name System with AD DS

o   Chapter 6:Configuring Domain Controller

o   Chapter 7:Sites, Forests, Domains Replication

o   Chapter 8:Active Directory Lightweight Directory Services

o   Chapter 9:Active Directory Certificate Services and PKI

o   Chapter 10:Active Directory Right Management Services

o   Chapter 11:Active Directory Federation Services.

–       Module 02: 70-642: Configuring Window Server 2008 Network Infrastructure

o   Chapter 1:Understanding and configuring IPv4 and IPv6

o   Chapter 2:Configuring Name Resolution

o   Chapter 3:Configuring DNS Zone Infrastructure

o   Chapter 4:Creating DHCP Infrastructure

o   Chapter 5:Configuring IP Routing

o   Chapter 6:Protecting Network Traffic with IPSec

o   Chapter 7:Configuring window firewall and Network Access Protection

o   Chapter 8:Monitoring Computers

o   Chapter 9:Managing Software Updates, Files and Printers

–       Module 03: 70-646: Window Server 2008 Administration

o   Chapter 1:Installing, Upgrading and Deploying Window Server 2008

o   Chapter 2:Configuring Network Connectivity

o   Chapter 3:Active Directory and Group Policy

o   Chapter 4:Application Servers and Services

o   Chapter 5:Terminal Services and Application and Server Virtualization

o   Chapter 6:Configuring File Servers

o   Chapter 7:Window Server 2008 Management, Monitoring and Delegation

o   Chapter 8:Patch Management and Security

o   Chapter 9:Remote Access and Network Access Protection

o   Chapter 10:Certificate Services and SAN

o   Chapter 11:Clustering and High Availability

o   Chapter 12:Backup and Recovery

Bài viết liên quan