HCM – Tháng 7 – Quản trị mạng MCSA

MCSA là viết tắt của Microsoft Certified Systems Administrator. Đây là chứng chỉ về quản trị hệ thống mạng và các dịch vụ mạng trong hệ thống chứng chỉ của Microsoft * MCSA cung cấp những kiến thức nền tảng giúp bạn học tiếp lên những chứng chỉ cao hơn của Microsoft là MCSE. I.GIỚI THIỆU

MCSA là viết tắt của Microsoft Certified Systems Administrator. Đây là chứng chỉ về quản trị hệ thống mạng và các dịch vụ mạng trong hệ thống chứng chỉ của Microsoft
MCSA cung cấp những kiến thức nền tảng giúp bạn học tiếp lên những chứng chỉ cao hơn của Microsoft là MCSE.

II. THỜI GIAN HỌC

04 tháng
03 buổi/tuần

III. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Sinh viên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông
Những người làm công tác trong các tổ chức, doanh nghiệp
Các bạn yêu thích công việc quản trị

IV. ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Biết sử dụng Internet
Biết sử dụng HĐH

V. KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Nắm vững kiến thức về mạng căn bản
Cài đặt, vận hành và bảo trì hệ thống mạng trên HĐH Windows Server 2003, 2008
Cài đặt, cấu hình và bảo trì các dịch vụ mạng DNS, DHCP, RRAS, VPN, RADIUS, …trên Windows Server
Cài đặt và quản trị hệ thống Mail server cho doanh nghiệp
Quản trị hệ thống Domain Controller cho hệ thống mạng doanh nghiệp
Quản trị tài nguyên mạng dựa trên Active Directory
Cài đặt và quản trị hệ thống tường lửa (firewall) ISA 2006

VI. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Tự tin vượt qua kỳ thi quốc tế MCSA

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. 70-620: Microsoft Windows Vista

Introduction Windows Vista
Installing Windows Vista
Upgrading Windows Vista
Configuring and Troubleshooting Windows Vista

II. 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Introducing Microsoft windows Server 2003
Administering Microsoft Windows Server 2003
User Accounts
Group accouts
Computer accounts
Files and Folders
Backing up data
Printer
Maintaining the Operating System
Manging Hardware decives and Drivers
Managing Microsoft Windows Server disk storage
Monitoring Microsoft Windows Server 2003

III. 70-291: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003

Network Infrastructure
Understanding Windows server 2003 Networks
Understanding TCP/IP
Monitoring and Troubleshooting TCP/IP connections
Configuring DNS Servers and Clients
Implementing a DNS infrastructure
Monitoring and troubleshooting DNS
Configuring DHCP Servers and Clients
Monitoring and Troubleshooting DHCP
Routing with Windows Server 2003
Configuring and managinf remote access
Managing network security
Maintaining a Network infrastructure

IV. 70-351: Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006

Introduction to ISA Server 2006
Installing ISA Server 2006
Securing and Maintaining ISA Server 2006
Installing and Managing ISAServer Clients
Enabling Secure Internet Access with ISA Server 2006
Implementing ISA Server Caching
Configuring ISA Server as a Firewall
Implementing ISA Server Publishing
Integrating ISA Server 2006 and Exchange Server
Configuring Virtual Private Networks for Remote Clients and networks
Implementing Monitoring and Reporting
Implementing ISA Server 2006, Enterprise Edition
Planning and Installing ISA Server 2006
Installing and Configuring Client Computers
Configuring and Managing ISA Server 2006
Configuring Web Caching
Configuring Firewall Policy
Configuring and Managing Remote Network Connectivity
Monitoring and Reporting ISA Server 2006

Liên hệ:

Trung Tâm Đào Tạo Chuyên Gia Mạng Quốc Tế Newstar

Số 95, Đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TpHCM.

Tel : (08) 2246  7337 – Fax : (08) 5409 4019 – Email : info@newstar.vn

Bài viết liên quan