Hiệu ứng chữ treo với AI và photoshop

Hiệu ứng chữ treo với AI và cần chuẩn bị những dụng cụ cần thiết sau:

Nguyên liệu

    – Cloud Brush – Brusheezy
    – Coolvetica Font – DaFont
    – Paint Brushes – Brusheezy
    – Cement Texture – WebTurd
    – Single Swirlies Brush – Brusheezy

Bước 1

Mở PS. Tạo một trang mới. Viết gì đó bạn thích sau đó lưu file lại.

hieu-ung-chu-28-10

Bước 2

Mở và mở file psd bạn vừa lưu. Hãy chắc chắn rằng nút “Convert layers to objects” được chọn. Nhấp vào ‘ok’

hieu-ung-chu-28-10-1

Bước 3

Chọn text và đổi màu thành # EF2E7D

hieu-ung-chu-28-10-2

Bước 4

Chọn text và áp dụng các hiệu ứng 3D (Effect> 3D> Extrude & Bevel).

hieu-ung-chu-28-10-3

Bước 5

Đến đây bạn đã được như trong hình.

hieu-ung-chu-28-10-4

Bước 6

Bây giờ chuyển text về Photoshop bằng tính năng ‘drag and drop’. Bây giờ để dễ nhìn thì mình chỉ để lại chữ T. Chọn công cụ Magic Wand Tool để chọn vùng bóng text của bạn.

hieu-ung-chu-28-10-5

Bước 7

Bây giờ sao chép (Ctrl + C ) và dán nó vào một layer mới. Nhấn đúp chuột vào layer này để chỉnh bảng layer style và bắt đầu với Bevel and Emboss.

hieu-ung-chu-28-10-6

Tiếp tục với các thẻ khác.

hieu-ung-chu-28-10-7

hieu-ung-chu-28-10-8

hieu-ung-chu-28-10-9

Bước 8

Bạn đã được 1 chữ như hình

hieu-ung-chu-28-10-10

Bước 9

Trên layer ‘T’ thêm một Drop Shadow như hình

hieu-ung-chu-28-10-11

Vẽ thêm 1 vài sợi dây và tùy chỉnh để có kết quả như mong muốn, chúc bạn thành công

hieu-ung-chu-28-10-12

Bài viết liên quan