Hippo Animator – Thiết kế ảnh động cho trang Web

Hippo Animator 1.5.4419 là một ứng dụng rất trực quan có thể được sử dụng để thiết kế các bộ phim tuyệt vời để có thể được đăng trên trang web và sẽ tương thích với 99% các trình duyệt web hiện có. Không cần plugins hỗ trợ, download hay kiến thức về mã. Các đoạn phim nhỏ gọn, hỗ trợ nền trong suốt và xoay.

này rất hoàn hảo cho bất cứ ai quan tâm đến: HTML animation (hoạt hình), CSS animation, HTML5 animation, SVG animation, Silverlight animation, Flash animation, Java animation, javascript animation, VML animation, canvas animation, banner animation, GIF Animation, hình ảnh đến video, hình ảnh sang avi, thiết kế web, thiết kế đồ họa, HTML ảnh động , DHTML, bất kỳ loại hình ảnh web hoạt hình khác.

Download:

http://www.hippostudios.co.uk/Content/Files/Downloads/HippoAnimator1.exe

Bài viết liên quan