HN – Quản trị mạng

Mô tả công việc:

 

– Update thông tin, tài liệu lên web
– Quản trị diễn đàn

– Những việc khác theo thỏa thuận
Quyền lợi được hưởng: – Các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam
– Các quyền lợi theo quy chế của Viện
Số năm kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Yêu cầu Trình độ: Trung cấp

 

Yêu cầu khác:

Hòa đồng, nhiệt tình trong công việc
Hồ sơ bao gồm: Theo hồ sơ xin việc bình thường

Hạn nộp hồ sơ: 15-11-2011

Giới thiệu nhà tuyển dụng
Tên công ty: Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững
Sơ lược về công ty: Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững, tên giao dịch quốc tế là Institute ofTraning Sustainable Urban Development (sau đây gọi tắt là ISUD), là chi nhánh
Công ty cổ phần phát triển đô thị bền vững (gọi tắt là SUD) theo Giấy phép
đăng ký kinh doanh số 0104287773-001 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố
Hà Nội, cấp lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2011.
Mục tiêu hoạt động của ISUD là nhằm cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, đào
tạo, bồi dưỡng và tư vấn đào tạo cho các cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực
hoạt động của xã hội nhằm nâng cao năng lực con người.
Giới thiệu văn hóa công ty:     Môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ, đoàn kết
Địa chỉ: P202, N1, trường ĐH Giao thông vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Website:

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Nguyễn Thị Hà
Điện thoại liên hệ: 0988009318
Email liên hệ: suddaotao@gmail.com
Cách liên hệ tốt nhất: Trực tiếp

Bài viết liên quan