HN – Tháng 7 – Quản trị mạng MCSA

Chương trình đào tạo và thi chứng chỉ Quản trị hệ thống (Microsoft Certified Systems Administrator- MCSA) giành cho các chuyên gia CNTT chuyên thực hiện quản lý và bảo trì môi trường mạng cho các doanh nghiệp vừa và lớn, với ít nhất 6- 12 tháng kinh nghiệm quản trị các hệ điều hành mạng và máy trạm.

Nội dung:

 

No.

Course name

Exam code

1.

Required

2272 Implementing and Supporting Microsoft Professional

70-270

2.

Required

2273 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

70-290

3.

Required

2277 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services

70-291

4.

Elective

2824 Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006

70-351

2400 Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003

70-284

2072 Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database

70-228

Học viện NetPro-ITI

Tầng 4 – Nhà E3 – Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 043.763 68 68 Ext: 103 Fax : 043.745.01.41
Mobile: 0986 695 818 / 01695 174 574
Email: Huyenctt@netpro.edu.vn | Skype: Huyenctt-netproiti

Bài viết liên quan