Hot Spot Studio – Thêm hiệu ứng ánh sáng cho các bức ảnh

Hot Spot Studio 2.1 là một đơn giản có thể được sử dụng bởi bất cứ ai để thêm hiệu ứng ánh sáng cho các bức ảnh. Phần mềm này chỉ có thể thêm hiệu ứng ánh sáng cho các bức ảnh của bạn. Nó bao gồm một bảng điều khiển màu sắc, từ đó bạn có thể chọn màu sắc của hiệu ứng ánh sáng. Phần mềm này cũng cho phép bạn điều chỉnh cường độ và kích thước của hiệu ứng ánh sáng. Với sự trợ giúp của phần mềm này có hiệu lực nổi bật hình ảnh của bạn bằng màu sắc yêu thích của bạn. Phần mềm này cũng có sẵn trong phiên bản di động.

Download:

http://www.rlvision.com/script/download.asp?ref=rlv.com&file=HotSpotStudio.zip

Bài viết liên quan