Hướng dẫn bổ sung thêm đồng hồ và múi giờ vào thanh Taskbar trong Windows

Bổ sung thêm đồng hồ vào thanh Taskbar của hoặc là một thủ thuật hữu ích nếu bạn đã muốn theo dõi các múi giờ khác nhau trên địa cầu một cách nhanh nhất. Điều này thực sự ý nghĩa cho những ai thích đi du lịch.

Trước tiên, kích vào đồng hồ trên thanh Taskbar và sau đó chọn Change date and time settings…

Kích vào thẻ Additional Clocks và tích vào hộp để thêm đồng hồ phụ. Có hai hộp tương ứng với có tối đa 2 đồng hồ phụ có thể thêm vào Taskbar. Chọn các múi giờ phụ từ hộp xổ xuống và đặt tên cho vùng. Nhấn OK sau khi hoàn tất.

Kích vào đồng hồ lần nữa trên Taskbar và các đồng hồ mới sẽ xuất hiện.

Trong cả Windows 7 và Windows 8, người dùng bị giới hạn chỉ thêm được 2 đồng hồ phụ. Ngoài ra, Outlook 2010 Calendar cũng cho phép bổ sung thêm múi giờ.

Theo: Quantrimang

Bài viết liên quan