Hướng dẫn cài đặt YouTube tiếng Việt toàn diện

Việc “cài đặt” tiếng Việt cho ở đây bao gồm chuyển ngữ giao diện trang chủ và chuyển ngữ cả những e-mail thông báo của .

Đương nhiên khi muốn sử dụng YouTube bằng tiếng Việt thì bạn không chỉ muốn chuyển ngữ trên giao diện trang chủ mà sẽ còn muốn được hỗ trợ dịch cả những e-mail thông báo của YouTube. Dưới đây ICTnews sẽ hướng dẫn bạn 3 bước đơn giản để chuyển sang dùng tiếng Việt cho YouTube một cách toàn diện.

Hướng dẫn “cài đặt” YouTube tiếng Việt

Bước 1: Ngoài giao diện trang chủ YouTube, hãy xuống cuối trang và tìm danh mục Language để chuyển sang Tiếng Việt.

huong-dan-28-3-4Hướng dẫn “cài đặt” YouTube tiếng Việt: Ngoài giao diện trang chủ YouTube, hãy xuống cuối trang và tìm danh mục Language (khoanh đỏ) để chuyển sang Tiếng Việt.

Bước 2: Để chuyển ngữ e-mail của YouTube, ngoài giao diện chính hãy bấm ảnh đại diện tài khoản của bạn rồi chọn biểu tượng bánh răng cưa.

huong-dan-28-3-5Hướng dẫn “cài đặt” YouTube tiếng Việt: Để chuyển ngữ e-mail của YouTube, ngoài giao diện chính hãy bấm ảnh đại diện tài khoản của bạn (khoanh đỏ) rồi chọn biểu tượng bánh răng cưa (mũi tên).

Bước 3: Vào mục Email rồi lựa chọn ngôn ngữ là Tiếng Việt.

huong-dan-28-3-6Hướng dẫn “cài đặt” YouTube tiếng Việt: Vào mục Email (khoanh đỏ)…
huong-dan-28-3-7Hướng dẫn “cài đặt” YouTube tiếng Việt: Lựa chọn ngôn ngữ là Tiếng Việt.

Theo Ictnews

Bài viết liên quan