Hướng dẫn chèn video Youtube vào PowerPoint Presentation trong Office 2013

Nếu bạn cần một đoạn video trên Youtube xuất hiện trong bài thuyết trình thì đây là hướng dẫn bạn cần.

Bạn mở PowerPoint 2013 và tìm đến Insert Tab.

Chọn Video, rồi Online Video.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn chèn Video vào bài thuyết trình, bạn phải chọn nhà cung cấp như hình dưới. Ở đây là Youtube.

Bạn có thể tìm kiếm video.

Sau đó đơn giản chỉ là chọn video và Insert.

Xong. Chúc bạn thành công!

Theo: Quantrimang

Bài viết liên quan