Hướng dẫn để dành trên YouTube bằng chức năng Watch Later

Bạn bị ấn tượng bởi tiêu đề, bởi ảnh thumbnail của một đoạn video nhưng chưa thể xem ngay? Hãy để dành và quản lý video đó.

Một cái tiêu đề lôi cuốn hay một tấm ảnh thumbnail hấp dẫn đều có thể khiến bạn thích một video YouTube “ngay từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thời gian và điều kiện để xem ngay lúc đó. Rất may YouTube có cung cấp chức năng để bạn để dành xem sau với những video như thế, hơn nữa bạn còn có thể quản lý rành mạch danh sách những video như thế.

Hướng dẫn để dành trên YouTube bằng chức năng Watch Later

Bước 1: Với bất kỳ video YouTube nào, xuất hiện ở bất kỳ đâu, bạn đều có thể tìm thấy biểu tượng đồng hồ để đưa video đó vào danh sách để dành Watch Later.

huong-dan-6-4Hướng dẫn để dành trên YouTube bằng Watch Later: Với bất kỳ video YouTube nào, xuất hiện ở bất kỳ đâu, bạn đều có thể tìm thấy biểu tượng đồng hồ (khoanh đỏ) để đưa video đó vào danh sách để dành Watch Later.

Bước 2: Để xem các video đã để dành, ngoài giao diện chính tài khoản YouTube của bạn, hãy vào mục Watch Later bên cột trái.

huong-dan-6-4-1Hướng dẫn để dành trên YouTube bằng Watch Later: Để xem các video đã để dành, ngoài giao diện chính tài khoản YouTube của bạn, hãy vào mục Watch Later (khoanh đỏ).

Bước 3: Trong danh sách Watch Later, bạn có thể bấm Add videos để thêm một video theo kiểu thủ công. Bạn cũng có thể quản lý danh sách này, ví dụ như bấm dấu “x” ở góc phải để xóa video tương ứng, hoặc bấm Remove watched để xóa tất cả những video đã mở ra xem.

huong-dan-6-4-2Hướng dẫn để dành trên YouTube bằng Watch Later: Trong danh sách Watch Later, bạn có thể bấm “Add videos” (nút 1) để thêm một video theo kiểu thủ công. Bạn cũng có thể quản lý danh sách này, ví dụ như bấm dấu “x” ở góc phải (nút 2) để xóa video tương ứng, hoặc bấm “Remove watched” (nút 3) để xóa tất cả những video đã mở ra xem.

huong-dan-6-4-3Hướng dẫn để dành trên YouTube bằng Watch Later: Sau khi bấm “Add videos”, bạn có thể vào tab URL, dán đường link vào khung đỏ rồi bấm nút “Add videos” (mũi tên) lần nữa để thêm video mà bạn có sẵn đường link vào Watch Later.

Theo Ictnews

Bài viết liên quan