Hướng dẫn đổi thời gian tạo file trong Windows

Để thay đổi thời gian tạo trong , bạn chỉ cần làm 2 bước cơ bản là đổi thời gian của hệ thống và sau đó lưu file thành một file mới hoàn toàn.

Mỗi file được tạo ra trên máy tính chạy hệ điều hành Windows đều được gán một tập hợp các thuộc tính như kích cỡ, định dạng, tác giả và tất nhiên là cả thời gian tạo. Tuy nhiên trong một số trường hợp muốn có ngày tháng ra đời của file “đẹp” hơn, lúc đó  bạn cần dùng mẹo.

Về cơ bản với Windows 7 trở lên, bạn không thể đổi thời gian tùy thích mà phải đổi thời gian hệ thống trước và sau đó lưu file thành một file mới. Từng bước cụ thể như sau:

Đổi thời gian tạo file trong Windows 7 trở lên

Bước 1: Bấm vào đồng hồ của Windows dưới thanh Taskbar và chọn đường link Change date and time settings.

windows-11-11-11

Đổi thời gian tạo file trong Windows: Bấm vào đồng hồ của Windows dưới thanh Taskbar và chọn đường link “Change date and time settings” (khoanh đỏ).

Bước 2: Trong hộp thoại Date and Time, hãy bấm nút Change date and time.

windows-11-11-12

Đổi thời gian tạo file trong Windows: Trong hộp thoại “Date and Time”, hãy bấm nút “Change date and time”.

Bước 3: Đổi sang ngày và giờ mới rồi bấm OK.

windows-11-11-13

Đổi thời gian tạo file trong Windows: Đổi sang ngày (1) và giờ (2) mới rồi bấm OK.

Bước cuối: Lưu file thành một file mới bằng chức năng Save As. Sau khi dùng xong file, hãy nhớ đổi lại thời gian bình thường.

windows-11-11-14

Đổi thời gian tạo file trong Windows: Lưu file thành một file mới bằng chức năng Save As (mũi tên).

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan