Hướng dẫn làm Facebook Year in Review 2015

Việc làm “” năm nay khá đơn giản hơn so với các năm trước, bất kỳ ai dùng chỉ cần vài bước để tùy chọn ảnh và loại ra những ký ức buồn hơn nếu được hướng dẫn qua.

Trên Facebook, cư dân mạng đã bắt đầu làm tổng kết năm 2015 với tính năng “Year in Review” quen thuộc. Việc làm “Year in Review” năm nay khá đơn giản hơn so với bảng tổng kết chia từng đoạn thời gian như năm ngoái, hay so với video năm trước nữa. Điều này có thể giúp người dùng dễ dàng tùy chọn ảnh và loại ra những ký ức buồn hơn.

Dù sao phần đông người dùng Facebook thông thường vẫn nên xem qua từng bước làm và chỉnh sửa “Year in Review” 2015 để được như ý nhất.

Bước 1: Để làm Facebook “Year in Reviews” 2015, chúng ta có thể bắt đầu ngay sau khi xem qua hồi ức của bạn bè bằng cách bấm nút “See Your Year in Review” cuối trang (nhất là với người dùng ứng dụng). Hoặc chúng ta có thể vào thẳng địa chỉ facebook.com/yearinreview.

huong-dan-17-12Hướng dẫn làm Facebook “Year in Review” 2015: Ai cũng có thể bắt đầu ngay sau khi xem qua hồi ức của bạn bè bằng cách bấm nút “See Your Year in Review” cuối trang.

Bước 2: Xem qua một lượt trang ảnh kỷ niệm năm 2015 của bạn và nếu muốn chỉnh sửa, chúng ta có thể bấm Edit ở đầu hoặc cuối trang.

huong-dan-17-12-2Hướng dẫn làm Facebook “Year in Review” 2015: Xem qua một lượt trang ảnh kỷ niệm năm 2015 của bạn và nếu muốn chỉnh sửa, chúng ta có thể bấm nút Edit.

Bước 3: Tùy chọn 10 bức ảnh đưa vào album Facebook 2015, tất nhiên khi đã đủ 10 ảnh thì chúng ta cần bỏ trước khi thêm ảnh.

huong-dan-17-12-3Hướng dẫn làm Facebook “Year in Review” 2015: Tùy chọn 10 bức ảnh đưa vào album Facebook 2015 (đánh dấu xanh), tất nhiên khi đã đủ 10 ảnh thì chúng ta cần bỏ trước khi thêm ảnh. Sau khi chọn xong hãy bấm Save.

Bước 4: Sau khi đã hài lòng với tập ảnh, chúng ta có thể chia sẻ bằng cách bấm Share. Nếu muốn sửa tiếp, chúng ta vẫn còn nút Edit.

huong-dan-17-12-4Hướng dẫn làm Facebook “Year in Review” 2015: Sau khi đã hài lòng với tập ảnh, chúng ta có thể chia sẻ bằng cách bấm Share.

Bước 5: Trước khi chia sẻ, chúng ta có thể lựa chọn giới hạn riêng tư.

huong-dan-17-12-5Hướng dẫn làm Facebook “Year in Review” 2015: Trước khi chia sẻ, chúng ta có thể lựa chọn giới hạn riêng tư (dù trong ảnh đang để Public).

Theo Ictnews

Bài viết liên quan