Hướng dẫn lưu tài liệu Office mặc định lên SkyDrive

Windows SkyDrive là một dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file tuyệt vời. Nếu bạn phải làm việc nhiều với tài liệu Microsoft Office hàng ngày thì bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách lưu những tài liệu này mặc định trên SkyDrive.

Trước tiên, hãy tải và cài đặt ứng dụng SkyDrive cho Vista và . Ứng dụng cũng xuất hiện như một tính năng Metro mặc định trong nhưng ta vẫn cần cài đặt chương trình trên màn hình desktop khi sử dụng bản Release Preview. Ứng dụng cũng khả dụng cho các thiết bị iOS, Windows Phone và Mac OS X.

Tiếp theo, hãy tạo thư mục cho mỗi loại tài liệu. Ví dụ như, ở đây ta đã tạo những thư mục tách biệt cho Word, Excel và PowerPoint.

Với các thư mục MS Office đã xuất hiện trên SkyDrive thì thật dễ dàng để cài đặt cho mỗi chương trình lưu file đến thư mục phù hợp một cách mặc định. Trong Word, Excel và PowerPoint 2010 kích vào thẻ File và kích Options.

Cửa sổ Options hiện ra. Kích vào Save. Trong hộp Default File Location, nhập đường dẫn tới thư mục ta đã tạo để lưu file. Kích OK.

Với Office 2007, kích vào nút Office sau đó chọn Options.

Màn hình Options hiện ra. Kích Save sau đó thay đổi vị trí lưu file mặc định trong hộp Default Save location.

Bây giờ khi có một tài liệu mới cần lưu lại, chương trình sẽ mở thư mục SkyDrive người dùng đã tạo để lưu loại tài liệu đó.

Tại thời điểm này, người dùng vẫn phải cài ứng dụng Windows SkyDrive trên màn hình desktop của Windows 8 để biến nó thành vị trí lưu tài liệu mặc định.

Nhưng bạn vẫn có thể quan sát những file đã lưu của mình bằng cách sử dụng ứng dụng mặc định trong giao diện Metro. Chỉ việc kích vào biểu tượng SkyDrive từ màn hình Metro Start.

Ở đó bạn sẽ thấy toàn bộ những thư mục và các file được lưu trong mỗi thư mục đó.

Sau đó ứng dụng mở file bằng IE 10 Metro.

Theo: Quantrimang

Bài viết liên quan