Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính

Một chiếc máy tính chạy có sẵn chức năng như đồng hồ bấm giờ chuyên dụng trong những trường hợp cần kíp, không cần cài thêm phần mềm nào khác…

Một chiếc đồng hồ bấm giờ chuyên dụng trong thể thao thực ra cũng không quá đắt, chỉ vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên ở đây ta chỉ cần đặt ra trường hợp ví dụ là chiếc đồng hồ bấm giờ không ở bên bạn và bạn chỉ có một chiếc máy tính hoặc laptop chạy hệ điều hành , thì lúc đấy bạn sẽ cần biết tận dụng phần mềm đồng hồ bấm giờ có sẵn trên nền tảng này.

Đồng hồ bấm giờ là một chức năng trong , ứng dụng có sẵn trên Win 8 với công dụng được nhiều người biết đến nhất là báo thức.

Bước 1: Thường ứng dụng Alarms sẽ nằm sâu trong danh sách Apps của Win 8. Vì thế từ bên ngoài màn hình Start, hãy vuốt lên từ giữa  hoặc kích mũi tên ở góc dưới bên trái màn hình để đến danh sách Apps.

huong-dan-24-1

Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính: Thường ứng dụng Alarms sẽ nằm sâu trong danh sách Apps của Win 8. Vì thế từ bên ngoài màn hình Start, hãy vuốt lên từ giữa  hoặc kích mũi tên ở góc dưới bên trái màn hình để đến danh sách  Apps.

Bước 2: Trong danh sách Apps, hãy tìm chọn ứng dụng Alarms ngay khu vần A.

huong-dan-24-1-1

Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính: Trong danh sách Apps, hãy tìm chọn ứng dụng Alarms ngay khu vần A.

Bước 3: Lần đầu mở ứng dụng, bạn sẽ được đề nghị đặt Alarms làm ứng dụng báo thức chính của máy. Hãy bấm Yes.

huong-dan-24-1-2

Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính: Lần đầu mở ứng dụng, bạn sẽ được đề nghị đặt Alarms làm ứng dụng báo thức chính của máy. Hãy bấm Yes.

Bước 4: Bây giờ trong giao diện của ứng dụng Alarms, hãy chuyển sang tab Stopwatch.

huong-dan-24-1-3

Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính: Bây giờ trong giao diện của ứng dụng Alarms, hãy chuyển sang tab Stopwatch (đóng khung).

Bước 5: Bấm biểu tượng chạy để đồng hồ bấm giờ bắt đầu đếm.

huong-dan-24-1-4

Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính: Bấm biểu tượng chạy (mũi tên) để đồng hồ bấm giờ bắt đầu đếm.

Bước 6: Vẫn nút đó nhưng trong quá trình đếm giờ là để tạm dừng và chạy tiếp.

huong-dan-24-1-5

Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính: Vẫn nút đó nhưng trong quá trình đếm giờ là để tạm dừng và chạy tiếp.

Bước 7: Trong quá trình bấm giờ, hãy bấm biểu tượng cột cờ nếu muốn chia ra làm các chặng khác nhau.

huong-dan-24-1-6

Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính: Trong quá trình bấm giờ, hãy bấm biểu tượng cột cờ (mũi tên) nếu muốn chia ra làm các chặng khác nhau.

Bước 8: Để lấy thành tích bấm giờ, bạn có thể kích chuột phải vào vùng kêt quả rồi chọn Copy all và dán đi đâu tùy thích.

Hướng dẫn phần mềm đồng hồ bấm giờ trên máy tính: Để lấy thành tích bấm giờ, bạn có thể kích chuột phải vào vùng kêt quả rồi chọn “Copy all”  (mũi tên) và dán đi đâu tùy thích.

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan