Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Writer

OpenOffice.org Writer là soạn thảo văn bản thuộc bộ OpenOffice.org được phát triển bởi Sun Microsystems và cộng đồng mã nguồn mở. OpenOffice.org có thể chạy trên nhiều hệ điều hành và hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có cả phiên bản tiếng Việt.

Download:

/Data/Soft/2008/07/11/TL_OpenOffice_Writer.rar

Bài viết liên quan