Hướng dẫn thay áo Command Prompt màu sắc hơn

Một chút thay đổi nhỏ có thể làm cửa sổ trông sinh động và màu sắc hơn thay vì chỉ nền đen và các dòng lệnh trắng.

Hệ điều hành ngày nay mặc dù liên tục tiến hóa về giao diện đồ họa sử dụng chuột, song vẫn chưa thể bỏ cửa sổ lệnh Command Prompt trong những tác vụ can thiệp sâu vào hệ thống, ví dụ như khi dùng laptop phát cho các thiết bị xung quanh. Thực sự thì cửa sổ Command Prompt trông khá lạnh lùng và không mấy thân thiện với nền đen và các dòng lệnh trắng. Nếu muốn chúng ta vẫn có thể thay đổi một chút vẻ ngoài của Command Prompt theo ý thích.

Hướng dẫn “thay áo” Command Prompt

Bước 1: Bấm biểu tượng góc trên cùng bên trái của cửa sổ Command Prompt rồi chọn Properties.

command-promptHướng dẫn “thay áo” Command Prompt: Bấm biểu tượng góc trên cùng bên trái của cửa sổ Command Prompt rồi chọn Properties (mũi tên).

Bước 2: Vào tab Colors, chúng ta có thể chọn màu sắc cho màu chữ hoặc màu nền cửa sổ Command Prompt (hay cả màu chữ và màu nền bảng thông báo popup).

command-prompt-1Hướng dẫn “thay áo” Command Prompt: Vào tab Colors, chúng ta có thể chọn màu sắc cho màu chữ (số 1) hoặc màu nền (số 2, như trong hình chúng ta đang chọn) cửa sổ Command Prompt.

Bước 3: Vào tab Font, chúng ta có thể chọn cả kiểu chữ và cỡ chữ. Trong khi đó vào tab Layout chúng ta có thể thiết lập kích thước cửa sổ Command Prompt.

command-prompt-2Hướng dẫn “thay áo” Command Prompt: Vào tab Font, chúng ta có thể chọn cả kiểu chữ và cỡ chữ.

command-prompt-3Hướng dẫn “thay áo” Command Prompt: Trong khi đó vào tab Layout chúng ta có thể thiết lập kích thước cửa sổ Command Prompt…

command-prompt-4Hướng dẫn “thay áo” Command Prompt: Một chút thay đổi có thể làm cửa sổ Command Prompt khác hẳn.

Theo Ictnews

Bài viết liên quan