Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 1110 desktop

6. Cài đặt bổ sung

Để cài đặt các ứng dụng bổ dung, mở Synaptic Package Manager (System > Synaptic Package Manager):

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Trong Synaptic Package Manager, chúng ta sẽ cài đặt các phần mềm bổ sung. Bạn có thể sử dụng trườngQuick filter để tìm kiếm các gói. Để chọn một gói cần cài, kích vào hộp kiểm ở trước nó và chọn Mark for Installation từ menu hiện ra:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Nếu một gói có sự phụ thuộc nào đó cần được đáp ứng, một cửa sổ pop-up sẽ bật lên. Chấp nhận sự phụ thuộc bằng cách kích Mark:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Sau đó chọn các gói để cài đặt (* là một ký tự đại diện, ví dụ gstreamer* có nghĩa là tất cả các gói bắt đầu bằnggstreamer):

 • amarok
 • opera
 • chromium-browser
 • skype (chỉ có sẵn cho hệ thống 32-bit)
 • empathy
 • flashplugin-installer
 • amule
 • amule-utils-gui
 • vuze
 • banshee
 • bluefish
 • dvdrip
 • filezilla
 • libreoffice
 • gnucash
 • gstreamer0.10*
 • gtkpod
 • openjdk-6*
 • icedtea-plugin
 • k3b
 • mplayer
 • smplayer
 • kompozer
 • vlc*
 • mozilla-plugin-vlc
 • xmms2*
 • sound-juicer
 • rhythmbox
 • acroread
 • non-free-codecs
 • ubuntu-restricted-extras
 • libdvdcss2
 • xine-ui
 • xine-plugin
 • evolution
 • scribus
 • audacity
 • kino
 • googleearth-package
 • virtualbox-ose
 • totem
 • gdebi
 • eclipse

Sau đó chọn các gói mong muốn và kích Apply:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Xác nhận lựa chọn của bạn bằng cách kích Apply:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Bây giờ các gói này sẽ được tải về từ repositories và cài đặt. Điều này sẽ mất vài phút:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Bạn có thể được yêu cầu chấp nhận một vài giấy phép sử dụng:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Sau khi cài đặt thành công, kích Close để hoàn tất quá trình:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

7. Flash Player và Java

Để xem Flash Player và Java có được cài đặt chính xác hay không, mở Firefox và nhập about:plugins trên thanh địa chỉ. Firefox sẽ liệt kê toàn bộ danh sách plugin được cài đặt, bao gồm Flash Player (version 11.0 r1)

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

… và IcedTea (Java):

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

8. Các font TrueType

Để kiểm tra các font TrueType có được cài đặt chính xác, mở một trình xử lý như LibreOffice. Bạn sẽ thấy một cửa sổ font như dưới đây:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

9. Google Earth

Trong mục 6 chúng ta đã cài đặt gói googleearth-package là một tiện ích để tự động xây dựng gói .debcủa Google Earth. Điều này có nghĩa là Google Earth chưa được cài đặt. Chúng ta cần xây dựng một gói .debđầu tiên với sự trợ giúp của googleearth-package, và sau đó cài đặt gói .deb.

Mở một terminal (System > Terminal) và trở thành root:

sudo su

Bây giờ bạn có thể xây dựng gói Google Earth .deb như sau:

make-googleearth-package –force

[…]
Package: googleearth
Version: 6.0.3.2197+0.6.0-1
Section: non-free/science
Priority: optional
Maintainer: 
Architecture: amd64
Depends: ttf-dejavu | ttf-bitstream-vera | msttcorefonts, lsb-core, libqtcore4, libgl1-mesa-glx, ia32-libs (>= 20080808), lib32gcc1 (>= 1:4.1.1), lib32stdc++6 (>= 4.1.1), lib32z1 (>= 1:1.1.4), libc6-i386 (>= 2.1.3), libc6-i386 (>= 2.2), libc6-i386 (>= 2.3), libc6-i386 (>= 2.3.2), libc6-i386 (>= 2.4) , ia32-libs-gtk
Suggests: nvidia-glx-ia32
Description: Google Earth, a 3D map/planet viewer
Package built with googleearth-package.
dpkg-deb: building package `googleearth’ in `./googleearth_6.0.3.2197+0.6.0-1_amd64.deb’.
Success!
You can now install the package with e.g. sudo dpkg -i .deb
root@ubuntu:/home/howtoforge#

Nếu không xuất hiện bất kỳ lỗi nào, bạn sẽ thấy gói Google Earth .deb trong thư mục hiện hành:

ls -l

root@ubuntu:/home/howtoforge# ls -l
total 34308
drwxr-xr-x 2 howtoforge howtoforge     4096 2011-10-18 12:11
drwxr-xr-x 2 howtoforge howtoforge     4096 2011-10-18 12:11 Documents
drwxr-xr-x 2 howtoforge howtoforge     4096 2011-10-18 12:11 Downloads
-rw-r–r– 1 root       root       35094690 2011-10-18 13:48 googleearth_6.0.3.2197+0.6.0-1_amd64.deb
drwxr-xr-x 2 howtoforge howtoforge     4096 2011-10-18 12:11 Music
drwxr-xr-x 2 howtoforge howtoforge     4096 2011-10-18 12:11 Pictures
drwxr-xr-x 2 howtoforge howtoforge     4096 2011-10-18 12:11 Public
drwxr-xr-x 2 howtoforge howtoforge     4096 2011-10-18 12:11 Templates
drwxr-xr-x 2 howtoforge howtoforge     4096 2011-10-18 12:11 Videos
root@ubuntu:/home/howtoforge#

Cuối cùng chúng ta có thể cài đặt Google Earth như sau:

gdebi googleearth_6.0.3.2197+0.6.0-1_amd64.deb

10. Kiểm tra ứng dụng trong kho (lần 2)

Bây giờ chúng ta tiếp tục duyệt toàn bộ menu của các ứng dụng đã được cài đặt:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Đầu ra sẽ trông như sau:

Graphics:

 • [x] The GIMP
 • [x] Shotwell Photo Manager
 • [ ] Picasa

Internet:

 • [x] Firefox
 • [x] Opera
 • [x] Chromium
 • [x] Flash Player
 • [x] FileZilla
 • [x] Thunderbird
 • [x] Evolution
 • [x] aMule
 • [x] Transmission BitTorrent Client
 • [x] Vuze
 • [x] Empathy IM Client
 • [ ] Skype
 • [x] Google Earth
 • [x] Xchat IRC
 • [x] Gwibber Social Client

Office:

 • [x] LibreOffice Writer
 • [x] LibreOffice Calc
 • [x] Adobe Reader
 • [x] GnuCash
 • [x] Scribus

Sound & Video:

 • [x] Amarok
 • [x] Audacity
 • [x] Banshee
 • [x] MPlayer
 • [x] Rhythmbox Music Player
 • [x] gtkPod
 • [x] XMMS
 • [x] dvd::rip
 • [x] Kino
 • [x] Sound Juicer CD Extractor
 • [x] VLC Media Player
 • [ ] RealPlayer
 • [x] Totem
 • [x] Xine
 • [x] Brasero
 • [x] K3B
 • [x] Multimedia-Codecs

Programming:

 • [x] KompoZer
 • [x] Bluefish
 • [x] Eclipse

Other:

 • [x] VirtualBox
 • [x] TrueType fonts
 • [x] Java
 • [x] Read/Write support for partitions
 • [x] gdebi
 • [x] gedit

11. Google Picasa

Kích vào liên kết tại đây và chọn gói .deb phù hợp với kiến trúc của bạn (i386 hoặc amd64):

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Một hộp thoại hiện ra, nếu nó cung cấp tùy chọn Open with Ubuntu Software Center (default), chọn một và làm theo hướng dẫn cài đặt. Nếu bạn chỉ thấy Open with và một nút Browse… hãy chọn và kích nút Browse…:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Chọn /usr/bin/gdebi-gtk từ cửa sổ Choose Helper Application:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Trong hộp của Firefox, bạn sẽ thấy gdebi-gtk ở mục Open with. Kích OK:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Cửa sổ Package Installer bật lên, kích nút Install Package để cài đặt Picasa:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Nhập vào password:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Tiếp theo Picasa sẽ bắt đầu được cài đặt. Sau đó bạn có thể đóng cửa sổ Package Installer:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

12. RealPlayer (chỉ dành cho hệ thống i386)

RealPlayer chỉ có sẵn cho hệ thống i386, nếu bạn đang chạy x86_64 hãy bỏ qua bước này.

Mở Firefox và vào địa chỉ http://uk.real.com/realplayer/other-versions. Kích vào liên kết .deb thích hợp:

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Một hộp thoại download sẽ xuất hiện, mặc định tùy chọn Open with sẽ là buntu Software Center (default), bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn cài đặt. Nếu chỉ thấy nút Browse… ở phần Open with bạn nhấn Browse.. và chọngdebi-gtk. Kích OK để tiếp tục.

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

13. Skype cho hệ thống 64-bit

Skype chỉ có sẵn cho hệ thống 32-bit trong kho lưu trữ của Ubuntu nhưng cũng có một phiên bản 64-bit trênwebsite của họ. Truy cập vào website này và chọn Ubuntu 10.4+ 64-bit từ bảng điều khiển Download now.

Hướng dẫn thiết lập Ubuntu Studio 11.10 desktop

Sau khi tải về bạn tiến hành cài đặt tương tự Picasa và Realplayer.

14. Kiểm tra ứng dụng trong kho (lần 3)

Chúng ta tiếp tục kiểm tra những ứng dụng được cài đặt. Lần này toàn bộ ứng dụng đã sẵn sàng:

Graphics:

 • [x] The GIMP
 • [x] Shotwell Photo Manager
 • [x] Picasa

Internet:

 • [x] Firefox
 • [x] Opera
 • [x] Chromium
 • [x] Flash Player
 • [x] FileZilla
 • [x] Thunderbird
 • [x] Evolution
 • [x] aMule
 • [x] Transmission BitTorrent Client
 • [x] Vuze
 • [x] Empathy IM Client
 • [x] Skype
 • [x] Google Earth
 • [x] Xchat IRC
 • [x] Gwibber Social Client

Office:

 • [x] LibreOffice Writer
 • [x] LibreOffice Calc
 • [x] Adobe Reader
 • [x] GnuCash
 • [x] Scribus

Sound & Video:

 • [x] Amarok
 • [x] Audacity
 • [x] Banshee
 • [x] MPlayer
 • [x] Rhythmbox Music Player
 • [x] gtkPod
 • [x] XMMS
 • [x] dvd::rip
 • [x] Kino
 • [x] Sound Juicer CD Extractor
 • [x] VLC Media Player
 • [x] RealPlayer
 • [x] Totem
 • [x] Xine
 • [x] Brasero
 • [x] K3B
 • [x] Multimedia-Codecs

Programming:

 • [x] KompoZer
 • [x] Bluefish
 • [x] Eclipse

Other:

 • [x] VirtualBox
 • [x] TrueType fonts
 • [x] Java
 • [x] Read/Write support for NTFS partitions
 • [x] gdebi
 • [x] gedit

15. Link tham khảo trong bài

Ubuntu Studio: http://ubuntustudio.org/

DRM là gì? Công nghệ Digital Rights Management cho phép chủ sở hữu nội dung số như nhạc, phim, sách, phần mềm… kiểm soát thông tin của họ bằng cách hạn chế số lượng sao chép, thời gian sử dụng…

DRM hoạt động thế nào? DRM sẽ xáo trộn thông tin trong file để người sử dụng không thể đọc được trừ khi có khóa mã hợp pháp. Các file nhạc DRM có thể được gửi qua Internet nhưng trở nên vô dụng với những ai không trả tiền mua chúng.

Ai sử dụng DRM? Mạng chia sẻ file ngang hàng, công nghệ nén MP3 và sự phổ biến của băng rộng không dây đã khiến nạn tải lậu tăng cao. Do đó, các xưởng phim nằm trong số những công ty đầu tiên ứng dụng DRM cho định dạng DVD, tiếp đến là các hãng thu âm. Một số công ty sản xuất CD cũng cho ra mắt sản phẩm chỉ có thể phát trực tiếp từ đĩa chứ không thể copy vào .

Hạn chế của DRM? Một trong những vấn đề lớn là các công nghệ DRM không tương thích với nhau, vì thế người sử dụng không nghe nhạc tải từ dịch vụ Napster trên iPod được. Thay đổi nhà cung cấp nhạc hoặc máy nghe nhạc đồng nghĩa với việc những ca khúc mà họ mua trước đó không còn hiệu lực.

Theo quantrimang

Bài viết liên quan