Image Comparer – Tìm ảnh số giống hoặc gần giống nhau

Khi chụp, bạn thường bấm máy vài lần một cảnh để có được bức hình ưng ý nhất. Tuy nhiên, khi chuyển sang , nhiều người quên xóa các bức ảnh giống nhau và con số đó ngày càng đầy lên, chiếm đáng kể không gian ổ cứng. Chương trình Image Comparer 3.8 build 711 giúp bạn tìm ảnh số giống hoặc gần giống nhau với tốc độ khá nhanh.

Hướng dẫn kỹ thuật

Để tìm ảnh gần giống nhau trong một thư mục nào đó, bấm vào Compare folders ở menu dọc bên tay phải cửa sổ chương trình. Một cửa sổ khác hiện ra, nhấn vào Add folder để mở cây thư mục chứa ảnh. Bạn có thể add nhiều folder cùng lúc, nếu muốn so sánh thư mục nào hoặc tất cả thì đánh dấu vào đó, chọn Similarity threshold (số phần trăm giống nhau – thường để mặc định là 90% trở lên), nhấn Compare. Cửa sổ Creating database hiện ra, bạn chỉ cần nhấn vào nút Create database là chương trình sẽ thực hiện quá trình phân tích. Danh sách các cặp ảnh có điểm chung sẽ hiện ra từ cao đến thấp. 100% là giống nhau hoàn toàn, 99% có thể hình ảnh giống nhau nhưng màu sắc, độ sáng, kích thước… hơi khác một chút.

Lúc này nếu muốn xem kỹ cặp ảnh, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào dòng so sánh, một cửa sổ khác sẽ hiện ra với hai bức ảnh đó nhưng có kích thước lớn hơn. Nhấn dấu X để thoát khỏi cửa sổ này. Trên giao diện chính, người dùng có thể xóa ảnh thừa (File N1 hoặc N2)bằng cách bấm chuột phải, chọn Delete. Chú ý, dấu mũi tên xanh trỏ vào ảnh nào có nghĩa là ảnh đó có độ phân giải lớn hơn.

Ngoài ra, mục Compare groups có thể so sánh ảnh giữa các thư mục khác nhau. Bạn chỉ cần nhập folder chứa hình vào hai cửa sổ tương ứng. Chú ý, nút Delete Folder trong chương trình này chỉ có nghĩa là xóa tên thư mục đang hiện trong cửa sổ add chứ không phải xóa dữ liệu nằm ở ổ cứng.

Download

http://www.bolidesoft.com/software/ic_setup.exe

Bài viết liên quan