Phần mềm

Phần cứng

Cách nhúng video trên Facebook vào website

Trong một động thái nhằm cạnh tranh với mạng video YouTube của Google, Facebook mới đây đã cho phép các websit...

Network

Đồ họa

Xóa bỏ các khiếm khuyết trên da bằng công cụ Patch tool của Photoshop

Với 6 bước nhỏ bất cứ ai cũng có thể làm láng mịn khuôn mặt đầy khiếm khuyết bằng công cụ đơn giản trong photo...

Khóa học

Việc làm