Inpaint – Loại bỏ bất kì các đối tượng không mong muốn

Inpaint 4.3 là cho phép bạn có thể loại bỏ bất kì các đối tượng không mong muốn chẳng hạn như con người, văn bản, cây cối…từ những bức ảnh yêu thích của mình một cách nhanh chóng và đơn giản, bạn chỉ việc chọn đối tượng, khu vực mình cần xóa, sẽ tự động loại bỏ chúng theo yêu cầu. Các tính năng chính:

– Sửa chữa ảnh cũ
– Hủy bỏ dấu bản quyền
– Hủy bỏ các đối tượng không mong muốn
– Hủy bỏ ngày tháng tạo ảnh
– Xóa nếp nhăn và nhược điểm trên da

Download:

http://www.theinpaint.com/InpaintSetup.exe

Bài viết liên quan