Intel bị Lehman Brothers kiện trong vụ thu hồi 1 tỉ USD

Ngân hàng đầu tư bị phá sản – Lehman Brothers đã kiện Intel, cáo buộc việc hãng sản xuất chip thu giữ 1 tỷ USD có vai trò như tài sản thế chấp là vi phạm thỏa thuận hoán đổi đã kí trước đó.

Theo thỏa thuận hoán đổi, được thực hiện trước khi Lehman nộp đơn xin phá sản năm 2008, Intel đã đưa ra 1 tỷ USD cho Lehman Brothers để đổi lấy 50,5 triệu cổ phiếu Intel mà ngân hàng này đang nắm giữ, ngày chuyển giao thanh toán là Tháng Chín 2008.

Lehman Brothers đã đăng ký 1 tỷ USD như tài sản thế chấp bằng tiền mặt cho Intel. Thỏa thuận này quy định rằng Intel sẽ được bồi thường thiệt hại trong trường hợp thỏa thuận bị chấm dứt sớm.

Intel cho rằng Lehman phải cung cấp “1 tỷ USD cổ phiếu của Intel,” nhưng Lehman cho rằng thỏa thuận này là cung cấp 50,5 triệu cổ phiếu Intel không phụ thuộc vào giá trị USD.

Theo Lehman, “Giá trị của 50 552 943 cổ phiếu của Intel ngày 29 tháng Chín, năm 2008 là khoảng  873 triệu USD, không phải 1 tỷ USD”.

Trong hồ sơ của Lehman, Intel chấm dứt thỏa thuận hai tuần sau khi Lehman  nộp đơn phá sản vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, và thu hồi toàn bộ 1 tỷ USD trong tài sản thế chấp và không trả lại. Bằng cách thu giữ  toàn bộ tài sản thế chấp, theo Lehman: “Intel đã vi phạm các thỏa thuận hoán đổi.”

Vụ phá sản của Lehman là lớn nhất chưa từng có ở Mỹ, với 639 tỉ USD trong tài sản. Trong đó phải trả khoảng 65 tỷ USD đi vay theo kế hoạch thanh lý đã được phê duyệt vào cuối năm 2011.

Theo: Genk

Bài viết liên quan