Internet đạt 280 triệu tên miền trong quý II/2014

 Hãng vừa công bố Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền mới nhất, theo đó, riêng trong quý II/2014 đã có 4 triệu tên miền mới được đăng ký, nâng tổng số tên miền được đăng ký lên 280 triệu trên toàn thế giới, gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain – TLD) tính đến ngày 30/6/2014.

tin-tuc-8-1

Sự gia tăng bốn triệu tên miền trên toàn cầu này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1,4% so với quý I/2014. Lượng đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 18,6 triệu, hay 7,2%, so với cùng kỳ năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong quý II/2014, đạt tổng số khoảng 128,9 triệu tên miền trong vùng được điều chỉnh cho .com và .net, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2014, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com tương đương 113,7 triệu, trong khi tên miền được đăng ký dạng .net là 15,2 triệu.

Tổng đăng ký mới cho .com và .net đạt 8,5 triệu trong quý II/2014. Trước đó, trong quý II/2013, tổng đăng ký mới cho .com và .net đã đạt 8,7 triệu.

Cũng theo Báo cáo trên, trong quý II/2014, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign là 95 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt 204 tỷ lượt. So với quý trước, mức trung bình hàng ngày đã tăng 11,7% và mức đỉnh điểm tăng 70,4%. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày tăng 18,8% và tải lượng truy vấn đỉnh điểm đã giảm 16,6%.

Khi càng có nhiều người và “nhiều thứ” được đưa lên mạng, thế giới sẽ trở nên kết nối hơn thông qua , việc chia sẻ thông tin và dữ liệu có khả năng làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Bài viết nổi bật trong quý này, “Get Ready DNS: Here Comes the of Things” (DNS Sẵn sàng: Trào lưu of Things đã bắt đầu) nhấn mạnh sự cần thiết trong bảo vệ các thiết bị và ứng dụng chúng ta dùng để kết nối với khỏi các mối đe dọa bảo mật.

Verisign công bố Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê và phân tích về ngành tên miền. Bản sao của Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền quý II/2014, cũng như các báo cáo trước đó, có thể được tải về tại VerisignInc.com/DNIB.

Theo: VnReview

Bài viết liên quan