iOS 7.1 không còn hỗ trợ thủ thuật lồng folder vào trong một folder khác

Sau khi nâng cấp lên iOS 7.1, Apple đã loại bỏ đi thủ thuật cho phép tạo folder lồng vào bên trong một folder khác vốn xuất hiện lần đầu trên iOS 7. Có lẽ Apple xác định thủ thuật này thực chất là một lỗi hệ thống và đã “vá” nó lại. Nếu bạn muốn có lại tính năng folder trong folder thì giải pháp duy nhất có lẽ là jailbreak, nhưng ngặt cái là iOS 7.1 cũng đã vá lỗi dùng vốn bị Evasi0n khai thác để jailbreak máy. Do đó, nếu bạn vẫn còn quá yêu thích kiểu bố trí app cũ của mình thì tốt nhất nên chờ ở iOS 7.0.x đến khi nào jailbreak được thì hãy nâng cấp nhé.

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan