Jony Ive lên làm giám đốc thiết kế cho Apple để giảm bớt việc hành chính, quản trị

, phó chủ tịch cấp cao chịu trách nhiệm mảng thiết kế phần cứng và phần mềm của , vừa được hãng chỉ định trở thành “Giám đốc thiết kế” (Chief Design Officer, tức là lên một cấp cao hơn). Ive vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo hai mảng nói trên, tuy nhiên kể từ ngày 1/7 tới đây sẽ có thuộc cấp là Richard Howarth làm phó chủ tịch nhóm thiết kế phần cứng công nghiệp, còn giữ vai trò phó chủ tịch nhóm thiết kế phần mềm. Cả Howarth và Dye đều là những nhân viên lâu năm tại Apple, và họ sẽ giúp Ive giảm được một số công việc liên quan đến hành chính. Tim Cook nói thêm rằng “Jony sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn bộ những gì liên quan đến thiết kế của chúng ta, tập trung hoàn toàn vào các dự án thiết kế trong hiện tượng, những ý tưởng mới cũng như sáng kiến tương lai”.

jonathan-ive-26-5Theo Tinhte

Bài viết liên quan