Kéo và thả tập tin từ máy tính và trang web nhanh chóng với Dropmark Sidebar

Dropmark Sidebar là một cách đơn giản để bạn dễ dảng sử dụng các dịch vụ đám mây.Chrome mở rộng này cho phép bạn kéo và thả các tập tin từ hệ thống của bạn hoặc trang web để tạo ra một tập hợp các tập tin. Dropmark cung cấp chia sẻ tập tin một cách đơn giản đó là kéo-và-thả, người dùng có thể kéo và thả các tập tin, hình ảnh, video….Hơn nữa, bộ sưu tập có thể được mở từ thanh công cụ với một mục đơn giản ngay tại URL và các file đính kèm cũng có thể được thêm vào Dropmark Sidebar. Để tải lên các mục từ các trang web, chỉ cần kéo và thả chúng vào thanh công cụ hoặc trang web.

Tải về: Cài đặt Dropmark Sidebar Đối với Google Chrome

Sau khi cài đặt các bạn click vào thanh công cụ như hình vẽ và đăng ký cho mình một tài khoản.

Khi bạn kéo và thả các tập tin, chúng sẽ ngay lập tức được tải lên Dropmark Sidebar.Các trang web hiển thị một Add Dropmark tùy chọn bên phải của trang, bạn có thể sử dụng để thêm mục Tiêu đề, URLvà một tập tin đính kèm.Sau khi thực hiện, các bạn click vào Dropmark,và chúng sẽ được thêm vào bộ sưu tập.

Sau khi đã xuất hiện trên thanh công cụ, các tập tin cũng được hiển thị trong bên trong.Mỗi tập tin có thể được mở ra hoặc bị xóa.Theo mặc định, tên của bộ sưu tập đầu tiên được thiết lập là New Collection,nhưng người dùng có thể thêm nhiều bộ sưu tập bằng cách nhấn vào tùy chọn+ New Collection. Các tập tin có thể dễ dàng được tải lên bằng cách kéo và thả chúng vào thanh bên.Khi bạn làm điều này, bạn sẽ có thể thấy tỷ lệ phần trăm tải lên phía dưới tập tin.Khi bạn click vào một tập tin nào đó, nó sẽ mở ra một mục Download option.Đơn giản chỉ cần click vào Download để lưu các tập tin trên hệ thống của bạn.Phần mở rộng này cho phép bạn truy cập các tập tin từ bất kỳ nào, tại bất cứ lúc nào.

Và có thể xoá tuý ý

Người sử dụng nên lưu ý rằng Dropmark Sidebar có một giới hạn 250MB lưu trữ trên tài khoản miễn phí, nhưng nó luôn luôn có thể được nâng cấp.Dropmark Sidebar là một cách dễ dàng để sử dụng phần mở rộng và có thể được cài đặt từ các liên kết dưới đây.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan