Khả năng nhận dạng “thần sầu” của Facebook

Facebook cam đoan rằng dự án nhận dạng khuôn mặt mới có thể phát hiện các khuôn mặt với độ chính xác lên đến 97,25%, gần bằng khả năng của người bình thường.

Sự xuất hiện của công nghệ mới có nghĩa là người dùng hầu như không còn phải tự mình gắn tên lên hình ảnh tải vào tài khoản, mà Facebook sẽ làm điều đó cho họ.

Theo Slate.com, công nghệ Deep Face sẽ tạo ra bản đồ 3 chiều về đặc điểm của khuôn mặt và tạo ra mô hình không màu để thu hẹp các nét đặc trưng cụ thể của từng trường hợp.

Các bước phân tích và thu thập thông tin dựa trên hình nguyên mẫu

Nhóm API của Facebook sử dụng 4,4 triệu khuôn mặt đã được gắn tên từ 4.030 người dùng mạng xã hội này để giúp hệ thống học và cải thiện khả năng nhận dạng khuôn mặt.

Theo Facebook, nhận dạng khuôn mặt gồm 4 giai đoạn: phát hiện, sắp hàng, đại diện và phân loại.

Facebook đang sử dụng kỹ thuật mô hình 3D để quay lại bước sắp hàng và đại diện, sau đó nhận diện khuôn mặt sử dụng hệ thống thần kinh sâu 9 lớp.

Vẫn chưa rõ khi nào Facebook sẽ chính thức tung ra công nghệ trên.

Theo: TNO

Bài viết liên quan