Khắc phục lỗi Library-ms không làm việc trên Windows 8

Chắc hẳn một số người dùng thường gặp phải thông báo “Documents.library-ms is no longer working. This library can be safely deleted from your computer. Folders that have been included will not be affected” khi nhấn vào 1 trong 4 thư mục của “Libraries”.

Thế làm cách nào để khắc phục được lỗi này? Mời bạn tham khảo bài viết.

Khởi động ứng dụng “File Explorer” của Windows 8 lên:

Tại menu thư mục phải của File Explorer, bạn rê chuột vào thư mục bị lỗi và nhấn phải chuột chọn lệnh “Delete” để xóa. Một cửa sổ xác nhận sẽ hiện lên, bạn nhấn “Yes” để xác nhận.

Bây giờ bạn rê chuột vào biểu tượng “Libraries” và nhấn phải chuột chọn lệnh New -> Library:

Nhập tên thư mục bị lỗi đã xóa lúc nãy và ENTER để lưu lại:

Thế là xong, bây giờ thì bạn hãy tiến hành thêm vào đường dẫn của thư mục theo chủ đề của Libraries cung cấp.
Phương pháp này cũng có thể áp dụng trên .

Chúc bạn thành công!

Theo: Quantrimang

Bài viết liên quan