Kích hoạt và sử dụng tính năng đặt câu hỏi khảo sát cho video trên YouTube

YouTube vừa đưa vào thử nghiệm tính năng đặt câu hỏi khảo sát cho các video. Đây là cách rất hiệu quả để tăng tính với người xem đồng thời thu thập các dữ liệu thông tin cần thiết liên quan đến chúng. Bài hướng dẫn kích hoạt và sử dụng thực hiện trên .


1. Đăng nhập YouTube, sau đó truy cập tại đây để kích hoạt tính năng đặt câu hỏi khảo sát cho các video. Chọn Leave the “Video Questions Editor” Beta.

2. Trong giao diện quản lý Video, chọn Edit.

3. Chọn Questions, sau đó chọn Add Question.

4. Tiến hành đặt câu hỏi khảo sát: Title: Chủ đề, Time: Thời gian câu hỏi xuất hiện trên video, Answers: Câu trả lời từ người xem, Add Answers: Thêm lựa chọn trả lời, Hint: Gợi ý câu trả lời. Sau đó chọn Save Changes.

5. Dữ liệu phân tích sẽ nằm trong mục Analytics.


Truy cập tại đây để kích hoạt tính năng đặt câu hỏi khảo sát cho các video. Chọn Leave the “Video Questions Editor” Beta.

Trong giao diện quản lý Video, chọn Edit.

Chọn Questions, sau đó chọn Add Question.

Tiến hành đặt câu hỏi khảo sát: Title: Chủ đề, Time: Thời gian câu hỏi xuất hiện trên video, Answers: Câu trả lời từ người xem, Add Answers: Thêm lựa chọn trả lời, Hint: Gợi ý câu trả lời. Sau đó chọn Save Changes.

Câu hỏi sẽ xuất hiện đúng như mốc thời gian đã chọn


Dữ liệu phân tích sẽ nằm trong mục Analytics.

Theo tinhte

Bài viết liên quan