Kỹ thuật phần cứng máy tính

Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đính phổ biến kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính giúp các bạn mới bắt đầu với tin học có điều kiện hiểu biết hơn về máy tính. Ebook này cung cấp các thông tin về như: Cấu trúc , lắp ráp bảo trì , thiết lập CMOS, hướng dẫn cài đặt window, sao lưu phục hồi hệ thống, hướng dẫn cài đặt các thông dụng…

Download:

http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2007/KTPC.chm

Bài viết liên quan