Kỹ thuật Vi xử lý

hương 1. Các hệ đếm và mã hoá thông tin trong
Chương 2. Máy vi tính và hệ thống vi xử lý Chương 3. Bộ vi xử lý Intel 8088
Chương 4. Lập trình bằng hợp ngữ với 8088
Chương 5. Ghép 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào/ra dữ liệu
Chương 6. Vào/Ra dữ liệu bằng cách thăm dò
Chương 7. Ngắt và xử lý ngắt trong hệ 8088
Chương 8. Vào/Ra dữ liệu bằng DMA
Chương 9. một số phối ghép cơ bản

Download:

/Data/Soft/2008/08/04/KyThuat_VXL.rar

Bài viết liên quan