Làm sạch hệ thống với Soft4Boost Disk Cleaner v2.1.0.24

Bạn thường xuyên lướt web để tham khảo thông tin hoặc làm việc với các ứng dụng khác nhau do nhu cầu công việc, và sau một thời gian dài sử dụng hiệu suất của không còn nhanh như trước nữa bởi hệ thống đang bị sự phân mảnh của các tập tin rác, lưu tạm hoặc bản ghi (Log) làm ảnh hưởng.

Bài viết chia sẻ thông tin về một công cụ được gọi là Disk Cleaner, để bạn tham khảo và có thể tải về sử dụng….

Nhà phát hành : Soft4boost

Giấy phép : Miễn phí

Dung lượng : 15.36MB/Windows 2003/XP/Vista/7 (32 _ 64 bit)

Yêu cầu

Hệ thống tối thiểu

* Bộ vi xử lý Intel/AMD 1500 MHz hoặc cao hơn

* Bộ nhớ RAM 256MB hoặc cao hơn

/7

* Bộ vi xử lý Intel/AMD 3. GHz single core ; 1.8GHz dual core

* Bộ nhớ RAM 1GB hoặc cao hơn

Trong quá trình cài đặt khi cửa sổ Select Additional Task hiển thị > bỏ chọn tính năng “Install FileDoggy Update Checker”, để tránh công cụ cài đặt thêm các ứng dụng quảng cáo của thứ 3 vào hệ thống > Next.

Disk Cleaner yêu cầu cài đặt chương trình hỗ trợ Microsoft Visual C ++ 2008 > Next

Cửa sổ License Terms hiển thị > chọn “I have read and accept the license terms” > Install

Sau khi chương trình cài đặt kết thúc > Finish

Trở lại cửa sổ “Setup” của Disk Cleaner > Finish để kết thúc quá trình cài đặt và khởi động công cụ.

Giao diện có các tính năng như

* Temporary Internet Files : Xoá các tập tin lưu tạm

* Unused Empty Folders : Xoá các thư mục rỗng, và các thư mục rỗng con được chứa trong một thư mục.

* Junk Files : Xoá tập tin rác.

* Broken Shortcut : Xoá bỏ các phím tắt truy xuất đến các tập tin, thư mục không tồn tại

* Recycle Bin : Làm sạch khu vực thùng rác.

Ngoài các tính năng bên trên, giao diện còn có các nút Settings, About, Start Scanning và Fix Problems

Settings : Bao gồm các thẻ

* General : Cung cấp các tuỳ chọn

Application settings

. Run scanning on application launch : Thực hiện quét hệ thống khi công cụ được khởi động.

. Show scan results before fixing : Hiển thị kết quả trước khi thực hiện sửa lỗi.

. Shutdown computer after fixing : Tắt máy tính sau khi sửa lỗi, tính năng này chưa được hỗ trợ.

. Log application and its components behavior : Tạo các bản ghi trong mỗi lượt quét và các hành vi thực hiện của công cụ.

Select an operation

. Move to Recycle Bin : Di chuyển vào khu vực thùng rác.

. Permanently delete : Xoá vĩnh viễn.

Select a skin style : Cung cấp 9 giao diện khác nhau để bạn có thể lựa chọn và sử dụng.

* Junk files

Junk Files category settings

. Clean My Recent Documents : Làm sạch những hoạt động gần đây với các dữ liệu.

. Clean temprorary files :  Làm sạch các tập tin lưu tạm.

. Clean Application junk Files : Làm sạch các tập tin rác của các ứng dụng.

. Clean System Junk Files : làm sạch các tập tin rác được tạo ra bởi hoạt động của hệ thống.

. Clean Print Hood : Làm sạch hồ sơ thực hiện với các phím tắt để in tài liệu.

. Clean Net Hood : Làm sạch hồ sơ thực hiện với các phím tắt trong khu vực My Network Places.

. Clean by junk file extenstions : Khi được kích hoạt, tính năng sẽ hỗ trợ xoá bỏ hơn hai mươi định dạng các tập tin rác được tạo ra bởi các tập tin có đuôi mở rộng, bạn có thể tham khảo chúng tại khung Junk file extenstions

. Clean Thumbnail Cache : Làm sạch bộ nhớ đệm của các biểu tượng thu nhỏ.

Scan path : Cho phép bạn chọn lựa thêm các phân vùng trên ô dĩa để quét kiểm tra.

* Temporary Internet files

_ Clean cache : Làm sạch bộ nhớ đệm

_ Clean History : Làm sạch mọi dấu vết hoạt động trên máy tính.

_ Clean Cookies : Làm sạch dấu vết lướt web từ các thông tin được lưu trữ với định dạng HTML, nó giúp máy tính kết nối nhanh hơn đến các trang web đã được truy cập trước đó.

* Empty Folders : Giúp bạn xoá bỏ các thư mục rỗng không sử dụng hoặc các thư mục rỗng được chứa bên trong các thư mục.

About : Giới thiệu về phiên bản sản phẩm, hỗ trợ sử dụng, gừi thư điện tử đến Soft4Boost Support thông qua Microsoft OutLook.

Start Scanning : Trước khi thực hiện quét hệ thống Disk Cleaner hiển thị hộp thoại với nội dung “Khuyến nghị đóng tất cả các ứng dụng đang chạy trước khi quét” > OK

Công cụ thực hiện kiểm tra hệ thống của tác giả khoảng 7 phút và hiển thị kết quả như minh hoạ > details, để xem thông tin chi tiết của các đối tượng.

Sau khi đã kiểm tra lại thông tin của các đối tượng > Back to Categories để trở lại cửa sổ trước đó

Tại cửa sổ Scan catagories > Fix Problems, để xoá bỏ các đối tượng và giải phóng dung lượng ổ dĩa bị chiếm dụng.

Nếu bạn đang sử dụng Unikey, sau khi làm sạch các tập tin rác, lưu tạm và hoạt động của hệ thống sẽ còn hai tập tin được tạo ra bởi Unikey là không thể xoá bỏ vì công cụ đang chạy nó.

Disk Cleaner là một công cụ hữu dụng giúp xoá bỏ các tập tin rác, lưu tạm, dấu vết hoạt động trên máy tính và giải phóng dung lượng ổ dĩa bị chiếm dụng để bạn cài đặt, sử dụng và giữ cho hiệu suất hoạt động của hệ thống luôn ổn định.

Theo Xahoithongtin

Bài viết liên quan