Làm sao để thêm trình đơn và các phím điều khiển vào Firefox?

Khi sử dụng trình duyệt , ta có thể không thấy biểu tượng File, Edit, History, Bookmarks và các trình đơn khác ở phía trên cùng của màn hình. Có bí quyết nào để làm chúng xuất hiện được không?

Trình duyệt của Firefox có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách, do đó ta có thể tắt thanh trình đơn tiêu chuẩn Menu Bar được tắt khi cài đặt các chương trình của Windows. Để kiểm tra, mở Firefox trên máy tính và nhấp vào biểu tượng menu chính cài đặt của trình duyệt; biểu tượng đó trông giống như ba dòng xếp chồng lên nhau ở góc trên bên phải của cửa sổ.

huong-dan-18-1Các cửa sổ Firefox có thể được tùy chỉnh với các nút bấm cho các chức năng yêu thích

Khi menu chính được mở, kích vào nút Customize ở dưới cùng của hộp. Nhấn vào nút Show/Hide Toolbars ở dưới cùng của cửa sổ và bật Menu Bar. Bây giờ bạn sẽ thấy các trình đơn tiêu chuẩn File-Edit-View-History-Bookmarks-Tools-Help dọc theo phía trên của cửa sổ chương trình.

Trong khu vực Show/Hide Toolbars, bạn cũng có thể chọn hiển thị hoặc tắt thanh công cụ Bookmarks của các trang web yêu thích. Trong khi đó, các nút  chạy dài theo cạnh dưới của hộp Customize Firefox có chức năng bật hoặc tắt thanh trình duyệt hoặc chỉ vào các chủ đề trực quan khác mà bạn có thể sử dụng cho cửa sổ trình duyệt của bạn.

Trung tâm của cửa sổ Customize Firefox hiển thị các biểu tượng cho các lệnh nhấp chuột khác mà bạn có thể sử dụng với các trình duyệt. Ví dụ, nếu bạn không bao giờ sử dụng nút Pocket để lưu lại các trang để đọc sau, bạn có thể kéo nó ra khỏi thanh công cụ của Firefox và vào trung tâm của trang để loại bỏ nó. Bạn cũng có thể bổ sung thêm các nút điều khiển bằng cách kéo chúng lên vùng thanh công cụ. Khi bạn đã điều chỉnh, hãy nhấp vào nút Exit Customize để đóng hộp thoại này lại và quay trở lại trình duyệt của máy tính.

Theo XHTT

Bài viết liên quan